Βαρκαρόλα 2017 στο κανάλι της Λευκάδας

0
5141
Ο Μουσικοχορευτικός Όμιλος » Νέα Χορωδία Λευκάδας »  παρουσιάζει την αναβίωση

του πραγματικού παραδοσιακού επτανησιακού εθίμου της Βαρκαρόλας την Παρασκευή

18 Αυγούστου 2017 ώρα 21: 30 στο κανάλι της Δυτικής Παραλίας.

Στο έθιμο συμμετέχει και η Αγιομαυρίτικη Παρέα.

Με εκτίμηση

Εκ του Δ.Σ.