Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ – ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ...

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ – ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των αιτήσεων ΕΠΑΝΝΕΓΡΑΦΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  2020-2021,θα ξεκινήσει από  12-05-2020 μέχρι και 5-06-2020.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα νήπια και βρέφη, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού (ήτοι την 1-09-2020) έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης λόγω του κορονοϊού COVID-19 θα κατατίθενται  ως εξής:

Α) ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφεται η παρακάτω ένδειξη:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ:ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ ΚΑΙ ΥΠ.ΑΘ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΤΚ.31100

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ

Β) στους Παιδικούς Σταθμούς  και στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Λευκάδας  καθημερινά από 10:00π.μ έως 13:00 π.μ κατόπιν ραντεβού που θα οριστεί σε συνεννόηση με την υπεύθυνη της δομής. Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Γ) ηλεκτρονικά  με σκαναρισμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail της υπηρεσίας:pronoia@lefkada.gov.gr

Η αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας:www.lefkada.gov.gr, στους Παιδικούς Σταθμούς και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζεται η 5η Ιουνίου και ώρα 13:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με την αίτηση συμμετοχής θα κατατίθενται ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μετά την κατάθεση της αίτησης ΚΑΝΕΝΑ έγγραφο δεν γίνεται δεκτό εκτός και αν  αποδεδειγμένα δεν  ήταν δυνατή η έκδοσή τους.

Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την 5η Ιουνίου 2020 θα θεωρούνται ως εκπρόθεσμες, θα μοριοδοτούνται με το ισχύον σύστημα ξεχωριστά και θα εξυπηρετούνται εφόσον:

  • Υπάρχουν κενές θέσεις και
  • Έχουν ικανοποιηθεί οι εμπρόθεσμες αιτήσεις

Για τις αιτήσεις επανεγγραφής βρεφών-νηπίων κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού εξόφλησης των τροφείων τουλάχιστον έως 30/4/2020 εφόσον βέβαια υποχρεούνταν οικονομική συμμετοχή.

Σε περίπτωση ισοψηφίας των μορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα. Αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδημα, τότε πραγματοποιείται κλήρωση

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

α) Παιδικός Σταθμός Λευκάδας:

Δ/νση: Θεοδώρου Στράτου & Ναπολ. Ζαμπέλη, 3 τμήματα νηπίων 2,5 ετών έως την  εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα

β) Παιδικός Σταθμός Βλυχού:

Δ/νση: Βλυχό Λευκάδας,1 τμήμα νηπίων 2,5 ετών έως την  εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα

γ) Παιδικός Σταθμός Καρυάς:

Δ/νση: Καρυά Λευκάδας 1 τμήμα νηπίων 2,5 ετών έως την  εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα

δ)Βρεφονηπιακός  Σταθμός:

Δ/νση: Άγγελου Σικελιανού 1) Α΄ Βρεφών από 8 μηνών έως 1,5 ετών- 6 βρέφη ανά τμήμα 2) Β΄ Βρεφών από 1,5 ετών  έως 2,5 ετών- 7 βρέφη ανά τμήμα 3)1 τμήμα νηπίων 2,5 ετών έως την  εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τμήμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Τα έντυπα των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στους Παιδικούς Σταθμούς, τον Βρεφονηπιακό Σταθμό καθώς και στην Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα απευθύνονται στους Παιδικούς Σταθμούς και στα τηλέφωνα: 2645026720 ( Βρεφονηπιακός Σταθμός ), 2645022437 (Παιδικός Σταθμός Λευκάδας ), 2645041090 ( Παιδικός Σταθμός Καρυάς), 2645095664 (Παιδικός Σταθμός Βλυχού ) καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού στο τηλέφωνο 2645360615.

Από το Δήμο Λευκάδας

 

Συνημμένα:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Αίτηση επανεγγραφής

3.Απαραίτητα δικαιολογητικά

4.Η αριθμ.216/2017(ΑΔΑ:Ω4Χ7ΩΛΙ-ΠΝΜ) απόφαση σχετική με τις εγγραφές νηπίων η οποία επικαιροποιήθηκε με την αριθ.38/2019 (ΑΔΑ:Ω9ΖΠΩΛΙ-ΦΘ4

 

 

 

 

 

 

 

Most Popular