Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ657.440 ευρώ για το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με...

657.440 ευρώ για το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Γαλιατσάτου

657.440 ευρώ για το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Γαλιατσάτου

 Θ. Γαλιατσάτος: Προσλήψεις για τρία χρόνια για την καταγραφή και συντονισμό δράσεων καταπολέμησης της φτώχειας στα Ιόνια Νησιά

  Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020” η πράξη “Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.

Το έργο με κωδικό ΟΠΣ 5034803 είναι συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 657.440 ευρώ και εντάσσεται στο άξονα προτεραιότητας “Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων” του Ε.Π. “Ιόνια Νησιά”. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (ΠεΠΚΕ) αποσκοπεί στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

► στην αποτελεσματική παρακολούθηση και  το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη.

► στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης

► στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού

► στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Το Παρατηρητήριο προωθεί ιδίως τις ακόλουθες δράσεις:

  1. την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας
  2. την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕ.Σ.Κ.Ε. ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας
  3. την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων,
  4. τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής.

 

Λόγω της γεωγραφικής μορφολογίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (νησιωτικός χώρος με μεγάλα και μικρότερα νησιά), η επιτέλεση του έργου με επάρκεια προϋποθέτει την ενίσχυση της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου με την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών και παρόχων εξειδικευμένων υπηρεσιών που αποτελεί και το φυσικό αντικείμενο του έργου.

“Στο πλαίσιο αυτό θα προσληφθούν 6 συνεργάτες του Παρατηρητηρίου, τρεις στην Κέρκυρα και από ένας στα υπόλοιπα νησιά, με πλήρη εργασία για τρία χρόνια, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο που είναι εξόχως σημαντικό, καθώς συμβάλει στην εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση της φτώχειας στα Ιόνια νησιά” δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

Ημερομηνία λήξης της πράξης ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2022.

 

Most Popular