Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ6 νέες προσκλήσεις για Πολιτισμό, Ψυχική υγεία και Τριτοβάθμια εκπαίδευση στα Ιόνια...

6 νέες προσκλήσεις για Πολιτισμό, Ψυχική υγεία και Τριτοβάθμια εκπαίδευση στα Ιόνια Νησιά

 

Την έκδοση EΞΙ (6) νέων Προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων από δυνητικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

Αναλυτικά, πρόκειται για τις παρακάτω Προσκλήσεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ62, για «Ανάπτυξη δικτύου Δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων  στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», με Προϋπολογισμό 1.230.000€ και ημερομηνία λήξης την 31/12/2019.  Δικαιούχοι είναι το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ, ΝΠΔΔ που εμπίπτουν στο Νόμο 4139/2013  και την τροποποίηση αυτού και το Υπουργείο Υγείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ79, για «Δράσεις προστασίας, ανάδειξης,  αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (2η-ΥΠ.ΠΟ.Α)», με Προϋπολογισμό 13.300.000€ και ημερομηνία λήξης την 31/12/2019.  Δικαιούχος είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ80, για «Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του “ΑΧΊΛΛΕΙΟΥ” στην Κέρκυρα (Β’ φάση)» με Προϋπολογισμό 12.200.000€ και ημερομηνία λήξης την 30/10/2019.  Δικαιούχος είναι η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίων Α.Ε. και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ81, για «Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας – υποδομές», με Προϋπολογισμό 5.000.000€ και ημερομηνία λήξης την 31/10/2019.  Δικαιούχοι είναι οι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  (με βάση αρμοδιότητα), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με βάση την αρμοδιότητα) και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ82, για «Συμπλήρωση και βελτίωση υποδομών γ’θμιας εκπαίδευσης», με Προϋπολογισμό 16.500.000€ και ημερομηνία λήξης την 31/10/2019.  Δικαιούχοι είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, οι Κτιριακές Υποτομές ΑΕ, ΝΠΔΔ (ΑΕΝ Ιονίων Νήσων) και Υπουργείο Παιδείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ83, για «Δράσεις προστασίας, ανάδειξης,  αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (2η)», με Προϋπολογισμό 5.000.000€ και ημερομηνία λήξης την 31/10/2019.  Δικαιούχοι είναι οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα κείμενο και το συνοδευτικό υλικό των παραπάνω Προσκλήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΕΠ: www.pepionia.gr

 

 

Most Popular