Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΩΡΑΡΙΟΥ

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες ιδιοκτήτες καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος που κάνουν χρήση μουσικής ότι εγκρίθηκε ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ( ΑΡ. 89/2022 ΑΔΑ: Ω8ΔΖΩΛΙ-Ψ78 Απόφαση Δ.Σ.).

Στα πλαίσια της εφαρμογής του σας ενημερώνουμε:

Α .ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η χρήση μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος μέχρι 80db (εντός ή/ και εκτός του καταστήματος), γνωστοποιείται σε ειδικό πεδίο ,(με προσδιορισμό της μέγιστης Α- ηχοστάθμης , του χώρου κ.τ.λ.),κατά την γνωστοποίηση λειτουργίας εγκατάστασης υγειονομικού ενδιαφέροντος η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr

Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας , η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

Στην περίπτωση που ο φορέας έχει άδεια λειτουργίας καταστήματος εκδοθείσα με παλιότερο καθεστώς , πρέπει να προηγηθεί νέα γνωστοποίηση στην οποία θα καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία που ζητούνται και που αφορούν την παλιά άδεια λειτουργίας και κατόπιν μεταβολή στην οποία να δηλώνετε η χρήση της μουσικής.

B. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ( Άρθρο 7 )

Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996( Β΄15) περί παράτασης ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Ν.4442/2016 κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων. Για την χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο (Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ) με τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση.

Η ανωτέρω διαδικασία απαιτείται και για όσους έχουν ήδη παράταση ωραρίου προκειμένου να εναρμονιστούν με το νέο κανονισμό.

Ο χρόνος ισχύς της παράτασης ωραρίου μουσικής είναι δύο έτη.

Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται .

Πληροφορίες : Μαρία Μελά

Τηλ: 26453-60-585 

e-mail : toa@lefkada.gov.gr

Most Popular