Το ΤΑΟΛ αναζητά αρμόδιο για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας τριών (3) ακινήτων του από πιστοποιημένους εκτιμητές του Υπουργείου Οικονομικών.

0
584

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ &

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                         «ΤΑΟΛ»

ΓΟΛΕΜΗ 5-7, 31 100 ΛΕΥΚΑΔΑ

ΤΗΛ. 2645022 319, ΦΑΞ 26450/25 898 

Α.Π. 1

 

                            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»   ενδιαφέρεται για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας τριών (3) ακινήτων του από πιστοποιημένους εκτιμητές του Υπουργείου Οικονομικών.

Για το σκοπό αυτό κάθε ενδιαφερόμενος  καλείται να υποβάλει έγγραφη προσφορά (σε κλειστό φάκελο) στην οποία θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή ανά ακίνητο.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από το Συν/σμό, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να αποδεχθεί ή όχι κατά την ανεξέλεγκτο κρίση του οποιαδήποτε προσφορά,  χωρίς ο συμμετέχων να έχει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση κατά του Συν/σμού από τη συμμετοχή του.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 10-01-2019  , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του Συν/σμού, Γολέμη 5-7 στη Λευκάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες,   απευθυνθείτε στο  τηλέφωνο 2645022319.

                                                                   Λευκάδα 2-1-2019

                                                               Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                       «ΤΑΟΛ»

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                              ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ    ΘΩΜΑΣ