Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΤην Δευτέρα 20   Νοεμβρίου και ώρα 17:00 η επόμενη συνδρίαση του...

Την Δευτέρα 20   Νοεμβρίου και ώρα 17:00 η επόμενη συνδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 20   Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της υπ΄ αριθ. 147/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας»  που αφορά στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.

                                       Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για καταβολή σε χρήμα της αξίας του γάλακτος και των ειδών ατομικής προστασίας που δεν χορηγήθηκε σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4483/2017.

                                        Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ περί επιβολής τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

                                        Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ για μεταφορά χρέους από καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη σε καρτέλα χρεώσεων άλλου οφειλέτη λόγω λάθους χρέωσης υπόχρεου.

                                        Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ για επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. στο Δήμο Λευκάδας.

                                        Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.

                                        Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση  ανάθεσης εργασιών καθαριότητας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011

                                        Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Λευκάδας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδας για στολισμό και διοργάνωση εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς 2018.

                                        Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ  για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών»

                                        Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπ΄αριθμ.10915/2017 σύμβαση.

                                        Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Σ για περί επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών»

                                        Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση  προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΥ»  προϋπολογισμού   230.000,00 €.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»,  προϋπολογισμού  14.999,54 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου  «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε.Δ.Ε.

                                       Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», ποσό αρχικής σύμβασης 512.758,75 € με Φ.Π.Α.

 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 43.118,00 €.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ.   έγκρισης  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                   ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                   
  3. Επιμελητήρια
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Most Popular