Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ«Σύναξις πάντων τῶν προστατῶν καί ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων»

«Σύναξις πάντων τῶν προστατῶν καί ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων»

Γίνεται γνωστό ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ὅτι τήν πρώτη Κυριακή μετά τή 15η Αὐγούστου, δηλαδή στίς 19 τοῦ μηνός, θά ἑορτασθεῖ καί φέτος ἡ «Σύναξις πάντων τῶν προστατῶν καί ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων», ὅλων τῶν Ἁγίων δηλαδή πού συνδέονται μέ ὁποιονδήποτε τρόπο μέ τό νησί μας.

Ἐπίκεντρο τῶν πανηγυρικῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων θά εἶναι ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελιστρίας Λευκάδος, ὅπου φυλάσσεται ἡ ἱερά Εἰκόνα τῶν Ἁγίων.

Κατά τούς φετινούς ἑορτασμούς ὅμως θά ἔχουμε τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά ὑποδεχθοῦμε ἕναν πολύτιμο πνευματικό θησαυρό, τόν ὁποῖον ἐπί τρεῖς αἰῶνες σχεδόν οἱ Λευκάδιοι καί οἱ Μεγανησιῶτες περιβάλλουν μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια καί σεβασμό, ἔχοντας δεχθεῖ δι’ αὐτοῦ τήν εὐεργεσία τῆς Θείας Ἀγάπης. Πρόκειται γιά τήν «Ἁγία Κάρα», ὅπως μονοσήμαντα ἀποκαλεῖται στόν τόπο μας· τήν τιμία Κάρα τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βησσαρίωνος, Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τρίκκης τοῦ θαυματουργοῦ.

Ἡ τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος θά ἀφιχθεῖ πρῶτα στό  Μεγανήσι, τοῦ ὁποίου πολιοῦχος τυγχάνει ὁ Ἅγιος (Παρασκευή, 17 καί Σάββατο, 18 Αὐγούστου 2018) καί κατόπιν στή Λευκάδα (Σάββατο, 19 – Δευτέρα, 20 Αὐγούστου 2018).

Τό χαριτόβρυτο αὐτό λείψανο τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος φυλάσσεται μέχρι σήμερα στήν Ἱερά Μονή Δουσίκου, τήν ὁποία ἔχτισε ὁ Ἅγιος κοντά στήν Πύλη Τρικάλων καί πολλές φορές ἔχει ἔρθει στόν τόπο μας πρός εὐλογίαν τῶν πιστῶν.

Γιά πρώτη φορά, στίς 11 Αὐγούστου 1743, ὕστερα ἀπό αἴτημα τῶν κατοίκων τῆς Λευκάδος, οἱ ὁποῖοι ἀφανίζονταν καθημερινά ἀπό τή λοιμική ἀσθένεια τῆς πανώλους πού ἔπληττε τό νησί. Ἡ Λευκάδα ἀπαλλάχθηκε τότε ἀπό τή φοβερή ἀσθένεια μέ τίς μεσιτεῖες τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου καί ἀπό εὐγνωμοσύνη οἱ διασωθέντες οἰκοδόμησαν τό ναό τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος, προσκυνηματικό σήμερα, στή θέση «Ἁγία Κάρα». Μέ ἀνάλογο τρόπο διεσώθη καί τό Μεγανήσι ἀπό τή θανατηφόρο λοιμική νόσο τῆς εὐλογιᾶς στίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα.

Ἡ τιμή τῶν ἁγίων λειψάνων στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

Διευκρινίζεται ὅτι γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἡ τιμή τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων μας δέν εἶναι ἀποτέλεσμα εἰδωλολατρείας, θρησκοληψίας, προλήψεως ἤ ἄγνοιας. Ἀντιθέτως, ἡ τιμή τῶν ἁγίων λειψάνων, καθώς καί ἡ ἀφθαρσία, ἡ μυροβλυσία πολλῶν ἐξ αὐτῶν, ὁ ἰδιαίτερος χρωματισμός καί ἡ εὐωδία τους εἶναι ἁπτές καί ὁρατές ἀποδείξεις τῆς σώζουσας ἀλήθειας ὅτι μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας «τὸ φθαρτὸν ἐνδύσεται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν ἀθανασίαν».

Γιά τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανό τό ἀνθρώπινο σῶμα δέν εἶναι «ἀηδέστατον κέλυφος» ἤ  «φυλακή τῆς ψυχῆς» καί ὅτι ἡ θέωση, ὁ ἁγιασμός δέν ἀφορᾷ μόνον τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά τόν ὅλον ἄνθρωπο –καί τό σῶμα δηλαδή.

Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἄν καί ἦταν ἄσαρκος πρό τῶν αἰώνων, προσέλαβε σάρκα ἀνθρώπινη, ἔπαθε ἐν σώματι καί ἀνέβηκε στόν Σταυρό, κατέβηκε στόν Τάφο χωρίς νά δεῖ «διαφθοράν», τή δόξασε μέ τήν Ἀνάστασή Του καί ἀνέβασε τό ἀνθρώπινο σῶμα στούς Οὐρανούς μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάληψή Του, κάνοντας ἔτσι τήν ἀνθρώπινη φύση «συγκάθεδρον τῆς Θεότητος».

Μέ τό σῶμα τους οἱ Ἅγιοί μας ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Μάρτυρες μαρτύρησαν, οἱ Ὅσιοι κατέβαλαν τούς καμάτους τῆς ἀσκήσεως. Τό ἀνθρώπινο σῶμα ἔχει δυναμική καί προοπτική αἰωνιότητος μετά τή Δευτέρα Παρουσία. Οἱ Ἅγιοί μας προγεύονται ὅμως τή μέλλουσα δόξα ἤδη ἀπό τώρα, πολλοί μάλιστα ἐξ αὐτῶν ἐν ὅσῳ ἀκόμη βρίσκονται σέ αὐτή τή ζωή.

Τά ἱερά λείψανα, λοιπόν, μᾶς βοηθοῦν νά ἐμβαθύνουμε στό μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καί τῆς «εν σώματι» Μεταμορφώσεως, Ἀναστάσεως καί Ἀναλήψεώς Του, ἐπισημαίνοντας τήν ἀνοιχτή πρόσκληση πού ἀπευθύνεται καί σ’ ἐμᾶς γιά νά δοξάζουμε τόν Θεό καί «ἐν τῷ σώματι ἡμῶν», συντονίζοντας ὅλα τά μέλη μας στήν πορεία πρός τή θέωση καί κινώντας τα «εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν».

 

Τό πρόγραμμα τῶν ἑορταστικῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν

Τό ἱερό λείψανο θά συνοδεύσει στό νησί μας, τῇ ἀδείᾳ καί εὐλογίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν κύριος κ. Χρυσόστομος, ἔχουν κληθεῖ δέ ἀκόμη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κύριος κ. Χρυσόστομος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κύριος κ. Χρύσανθος νά λαμπρύνουν ὡσαύτως διά τῆς συμμετοχῆς των τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις.

Τό συνημμένο πρόγραμμα ἱερῶν ἀκολουθιῶν πού θά λάβουν χώρα στή Λευκάδα καί στό Μεγανήσι θά δώσει τή δυνατότητα στό λαό τοῦ Θεοῦ νά ἀπευθύνει τίς παρακλήσεις, τίς ἱκεσίες, ἀλλά καί τήν εὐχαριστία του στόν «ἐν νόσοις ὀξύτατον ἀντιλήπτορά» του, Ἅγιον Βησσαρίωνα.

 

Στό ΜΕΓΑΝΗΣΙ, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 17 Αὐγούστου καί ὥρα 7.45 μ.μ. θά ὑποδεχθοῦμε τήν Ἁγία Κάρα στήν πλατεῖα Βαθέος Μεγανησίου, θά τό συνοδεύσουμε ἐν πομπῇ μέχρι τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου στό Βαθύ καί εὐθύς ἀμέσως θά ἀρχίσει ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός.

Τήν ἑπομένη, Σάββατο 18 Αὐγούστου θά ψαλεῖ ὁ Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθεῖ Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, μέ τή συμμετοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ. κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Θεοφίλου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ.κ. Χρυσάνθου.

 

Στή ΛΕΥΚΑΔΑ, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 18 Αὐγούστου καί ὥρα 7.45 μ.μ. ἡ Ἁγία Κάρα θά ἀφιχθεῖ στήν ὁμώνυμη συνοικία τῆς Λευκάδος, στόν Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος. Θά ψαλεῖ δέηση καί θά ἀκολουθήσει λιτανευτική πομπή μέχρι τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Λευκάδος, ὅπου θά ψαλεῖ ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στίς 8.30 μ.μ.

Τήν ἑπομένη, Κυριακή 19 Αὐγούστου θά ψαλεῖ ὁ Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθεῖ Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν θά προστεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κύριος κ. Χρυσόστομος.

Τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας θά ψαλεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία ἀπό τίς 10 μ.μ. μέχρι τίς 4 π.μ.

Τό ἱερό λείψανο θά ἀναχωρήσει πάλι γιά τήν Ἱερά Μονή Δουσίκου τό πρωΐ τῆς Δευτέρας 20 Αὐγούστου καί ὥρα 8.00 π.μ., ἀφοῦ προηγουμένως ψαλεῖ Παράκληση πρός τόν Ἅγιο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Λευκάδος.

Προσκαλούμαστε, λοιπόν, Κλῆρος καί Λαός νά συμμετάσχουμε στίς ἱερές ἀκολουθίες, ἀποδίδοντας αἶνο καί δοξολογία στόν ἐν Τριάδι Θεό μας, ὁ ὁποῖος περιετείχισε τή νῆσο μας μέ τήν ἄμαχο προστασία τόσων Ἁγίων, ἰδιαιτέρως ὅμως νά τιμήσουμε τή σεπτή μορφή τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος.

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

 

 

 

Most Popular