Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΣυνεδριάζει το Δημοτικό  Συμβούλιο, στις 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00

Συνεδριάζει το Δημοτικό  Συμβούλιο, στις 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ          Λευκάδα  10 Ιουνίου 2022 Αριθμ.  Πρωτ.: 13039                                                                            Προς:  1.  κ. Δήμαρχο Λευκάδας                2. Μέλη  του Δημοτικού                    Συμβουλίου Λευκάδας                3. Προέδρους Συμβ. Κοιν.&                    Προέδρους Κοινοτήτων                   

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19,   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1 ο: Απόφαση ∆.Σ.  για την λήψη μέτρων  προστασίας από οχλούσες οικοδομικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου στο Δήμο Λευκάδας.                                       

                                                                        Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση ∆.Σ. για παραχώρηση χρήσης διαμορφωτή γαιών στο Δασαρχείο.

                                                                         Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3οΑπόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης της ράμπας πρόσδεσης μικρών κρουαζιερόπλοιων και Ε/Ο σκαφών για την εξυπηρέτηση των Ε/Γ & Ο/Γ ανοιχτού τύπου σκαφών της γραμμής Λευκάδας-Κεφαλλονιάς.

                                                                        Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Λευκάδας (2019-2023).                                             

                                                                      Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών
 και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2022. 

                                                                        Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

    Κοινοποίηση:

      1. Βουλευτή

      2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας

      3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας

   4.  Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

        με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

       που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

       κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

   5. Γεν. Γραμματέα 

   6. Ν.Π.Δ.Δ.

   7. Επιμελητήρια

   8. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας 

   9. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  Ν. Λευκάδας

 10. Δημοτικές  Ενότητες 

    11. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ

    12. Εργατικό κέντρο

    13. Εμπορικό Σύλλογο

    14. Μ.Μ.Ε.

 Σημείωση:

1. Οι παρακάτω δημοτικοί υπάλληλοι που ορίστηκαν για την γραμματειακή υποστήριξη των κοινοτήτων του Δήμου παρακαλούμε να ενημερώσουν (με απόδειξη, email) τους Προέδρους των συμβουλίων κοινοτήτων και τους Προέδρους κοινοτήτων  για το 1ο θέμα της   συνεδρίασης του Δ.Σ.

Γραμματ. υποστήρ. κοινοτ.:

1.Μαρία Παστέλη

2.Νίκος Γληγόρης

3.Γεωργία Γράψα

4.Νίκος Ζαβιτσάνος

5. Αργυρού Ειρήνη

6.Ευαγγελία Ζόγγου 

7.Αποστολία Κατωπόδη

8.Γεράσιμος Μάλφας

9.. Στέλλα  Μαρούλη

10.Νικολέτα Κονιδάρη

11..Αγγελος Πολίτης,

12.Ασπασία Σούνδια

13.Γιώργος Τριλίβας

14.Μαρία Τριτσαρώλη

2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

3. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων  Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων  για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Most Popular