Site icon Lefkas News

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΠΑΕ ΠΛΑΤΩΝΑ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑ ΣΤΟ 9ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΠΕ

Στο 9ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 22 και 23 Νοεμβρίου στα Ιωάννινα, συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ, κος Πλάτων Μαρλαφέκας και συγκεκριμένα στη θεματική ενότητα με τίτλο «Νέο ΕΣΠΑ, ΕΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Ο Ρόλος των Περιφερειών», με συνομιλητές τους κκ Νίκο Παπαθανάση, Αν. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δημήτριο Σκάλκο, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ καισυντονιστή τον κο Νεκτάριο Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ, αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση την ΕΝΠΕ και τον Πρόεδρό της κο Απόστολο Τζιτζικώστα, παρουσίασε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του έργου του ΕΦΕΠΑΕ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, καθώς ο φορέας διαχειρίστηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία) 23 Δράσεις, έχοντας καταβάλει σε δικαιούχους έως σήμερα άνω του 1,9 δις €, με τις πληρωμές να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 2,3 δις €. Αντίστοιχα στις Δράσεις των ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) 2014-2020, ο ΕΦΕΠΑΕ διαχειρίζεται 52 δράσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 1,278 δις € και έχοντας καταβάλει μέχρι στιγμής 1.018.212.265 €. Στο πλαίσιο του Νέου ΕΣΠΑ, ο ΕΦΕΠΑΕ, εκτός των δράσεων των Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα» (με ΔΔ άνω του 1 δις €) και «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (με ΔΔ άνω των 330 εκ €), έχει αναλάβει τη διαχείριση δράσεων των Προγραμμάτων Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κρήτης, προϋπολογισμού συνολικού έργου άνω των 365 εκατ.€.Επίσης, ο κος Μαρλαφέκας διατύπωσε τις προτάσεις του για βελτίωση ως προς την έκδοση και διαχείριση των προγραμμάτων στη νέα Προγραμματική Περίοδο, όπως διευκόλυνση της ρευστότητας των επενδυτών μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων των τραπεζών, έγκαιρη πληροφόρηση των υποψήφιων επενδυτών σχετικά με τον χρονοπρογραμματισμό των Δράσεων που πρόκειται να δημοσιευθούν και συνεργασία των δικαιούχων με τον  ΕΦΕΠΑΕ, ώστε να λαμβάνουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις ως προς υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ ευχαρίστησε θερμά τον κο Σκάλκο για την άψογη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή του στην επίτευξη των ανωτέρω αποτελεσμάτων, τονίζοντας ότι το όραμα του φορέα είναι να εξελιχθεί στο πολυτιμότερο «εργαλείο» διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, καλώντας και τις υπόλοιπες Περιφέρειες, εφόσον αποφασίσουν να αναθέσουν τις Δράσεις της ΠΠ

2021-2027 στον ΕΦΕΠΑΕ, να μεριμνήσουν ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το χρονοδιάγραμμα του τρέχοντος ΕΣΠΑ.

Ο Αν. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κος Νίκος Παπαθανάσης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το έργο του Υπουργείου και του ΕΦΕΠΑΕ ως προς την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την ΠΠ 2014-2020, αναφέρθηκε σε μία νέα αρχιτεκτονική του ΕΠΑ,  αναφορικά με τη διάθεση πόρων στις περιφέρειες. Η δομική αλλαγή που συντελέστηκε με τη μεταφορά όλων των εργαλείων σε ένα σημείο, μάς επιτρέπει να δούμε καλύτερα τις δυνατότητες που έχουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, διασφαλίζοντας τον καλύτερο προγραμματισμό των έργων και τη δυνατότητα του Κράτους να προβαίνει σε τακτικές πληρωμές των εκτελεσθέντων έργων.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κος Δημήτριος Σκάλκος ανέφερε ότι σημειώθηκε σημαντική επιτάχυνση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εν μέσω αρκετών δυσκολιών και με τη βοήθεια των Περιφερειών, τα ΠΕΠ κλείνουν με απορρόφηση πάνω από 97%, χωρίς την παραμικρή απώλεια πόρων, ενώ στο ΕΣΠΑ 2021-2027 οι πόροι για τα ΠΕΠ θα είναι αυξημένοι.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κος Νεκτάριος Φαρμάκης τόνισε ότι το ΕΣΠΑ, το ΕΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης είναι τα τρία σημαντικότερα χρηματοδοτικά προγράμματα για τη χώρα και τις Περιφέρειές της. Η μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία, με κοινό στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως επιταχυντής αυτής της ανάπτυξης.

Exit mobile version