Σε ιδιώτες πραγματογνώμονες το οπτικοακουστικό υλικό με το υβριστικό σχόλιο του αιρετού που ακούσαμε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο…

0
517