Προσλήψεις στα αεροδρόμια της Fraport

0
1476

fraportΣε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Fraport Greece.

Σας προσφέρουμε ευκαιρίες ανέλιξης και προγράμματα εκπαίδευσης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αναλάβετε αρμοδιότητες.

Εμπορική & Business Development

 • Ακίνητα
 • κέντρο διαχείρισης

υποδομή πληροφορικής και των εφαρμογών

 • IT & Τηλεπικοινωνίες Ειδικός Ασφαλείας
 • IT & Τηλεπικοινωνίες Help Desk Specialist
 • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες Ο λογαριασμός Ειδικός Διαχειριστής

Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

 • Λογιστική
 • Φόρος
 • Ταμείο
 • Εταιρική χρηματοδότηση
 • Λογιστική διαχείριση
 • Οικονομικός σχεδιασμός

Προμήθεια

 • Προμήθειες
 • υπηρεσίες
 • Κατασκευή

Traffic Πληροφόρησης και Προγραμματισμού

λειτουργίες

 • Επείγον
 • Διαδικασίες Airport Operations
 • Διαχείριση Απόδοσης & ΤΜΕ

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 

Αποστολή Βιογραφικού