Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

 dimoslefkadas

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις   26 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 145/17 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του Ν. 4071/12, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015, έτους 2017.

Εισηγητής: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 27/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση πρ/σμού, οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας, για το έργο «Επισκευή – συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας».

Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 114.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του  έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 100.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 7.500,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”

                                          Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση υποβολής πρότασης πράξης µε τίτλο «Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στη Πόλη της Λευκάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για Απόφαση για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης µε τίτλο «Καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας καταπτώσεων στην Δυτική Λευκάδα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λευκάδας για το υπόλοιπο διάστημα  της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόρης, Πρόεδρος Δ.Σ

 ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την αντικατάσταση εκπροσώπων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Λευκάδας στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας και στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας, έτους 2016.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή Συββότων στην ειδική θέση «Πλατύ Χωράφι» της Τ.Κ. Ευγήρου Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 132 εντός σχεδίου πόλεως στη Δ.Κ. Νυδριού.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. προκειμένου να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκάδας η συνδιοργάνωση των αγώνων «LEFKADA SUMMER CAMP & INTERNATIONAL STYLES KARATE CUP 2017» και υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών».

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του  έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ  ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 43.118,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Χρ. Τσάμη ΕΔΕ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για επιβολή προστίμου βάσει του άρθρου 8 του Ν. 2946/2001 για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση σε μεταλλική κατασκευή, στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Νικιάνας Δ.Ε. Λευκάδας, χωρίς άδεια βάσει του άρθρου 5 του Ν. 2946/2001.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. περί:  (α) έγκρισης τουριστικής προβολής του Δήμου με διαφημιστική ολοσέλιδη καταχώρηση στο εβδομαδιαίο ένθετο ΤΑΞΙΔΙΑ της εφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ στο αφιέρωμα ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ στις 25-06-2017  και ολοσέλιδη καταχώριση στις εκδόσεις GREECE IS ATHENS SUMMER-Mάιος 2017 και (β) έγκριση και διάθεση σχετικής πίστωσης.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Ανδρέα Παπαρηγόπουλου κατ’ εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄ αριθ. 77/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοινοποίηση:

  1. 1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                            ΓΑΖΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΩΤΗΡΙΑ              
  3. Επιμελητήριο
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Most Popular