Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 6ο Θέμα του ερχόμενου δημοτικού συμβουλίου . Απόφαση με 21 μήνες καθυστέρηση για καθυστέρηση , τώρα πότε θα υλοποιηθεί το έργο, αλλουνού παπά Ευαγγέλιο!!!

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  30  Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 270.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 11.999,83 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ», προϋπολογισμού 7.200,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου            «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ – ΔΡΑΓΑΝΟΥ -ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17ης-11-2015», αναδόχου εταιρείας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Λευκάδας για τις ανάγκες στέγασης τμήματος (παράρτημα) του Παιδικού  Σταθμού πόλης Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  τροποποίησης της υπ΄αριθ. 278/2014 απόφασης  Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών στις Σχολικές  Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής:   Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την δυναμικότητα των Παιδικών Σταθμών & του Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για α) έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στην Τουριστική Έκθεση World Travel Market που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από 6 Νοεμβρίου 2017 έως 8 Νοεμβρίου2017, β) ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στην εν λόγω έκθεση, γ) έγκριση μετακίνησης των εκπροσώπων του Δήμου και δ) υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπάνης.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                   ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                   
  3. Επιμελητήρια
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Most Popular