Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023
ΑρχικήΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: « Υποτροφίες  σπουδών  ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από το ΙΕΚ  ΄΄ΑΛΦΑ΄΄ και το Mediterranean College, για νέους και νέες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

              Σας γνωρίζουμε ότι τo IEK ¨ΑΛΦΑ¨ και το Mediterranean College, θα προσφέρει εννέα (9) υποτροφίες σπουδών, σε νέες και νέους που κατοικούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα:

 

1.ΜΕDITERRANEAN COLLEGE

 TΡΕΙΣ υποτροφιες για Bachelor ( στα δίδακτρα)

Αξίας 5.600€ έκαστο για το α΄έτος σπουδών

 

 • Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους > 60%.

 

 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου ( 1.320€ – 1.500€ ) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης ( 150€ ).

 

 2.ΙΕΚ ΑΛΦΑ

 ΔΥΟ πλήρεις –ετήσιες- υποτροφίες

Αξίας 3.000€ έκαστη.

 

 1. ΑΛΦΑ επιλογή ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 )

 

 • Δύο πλήρεις –ετήσιες- υποτροφίες

       Αξίας 6.000€ έκαστη.

 1. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης)

 Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)

Αξίας μέχρι 4.900€ έκαστη ( αναλόγως το πρόγραμμα)

 • Ειδικά για τα προγράμματα HND διετούς φοίτησης προϋποθέσεις για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία είναι η συνεχής φοίτηση των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές τους επιδόσεις

( βαθμολογία έτους > 60% )

 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης ( 150€ – 1.070€ ανάλογα με το πρόγραμμα ) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100€)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα συμμετοχής προσκομίζοντας  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ( γονείς ή έχοντες την επιμέλεια του παιδιού)
 2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άδειας παραμονής για τους αλλοδαπούς,
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο.,
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
 5. Βιογραφικό σημείωμα υποψήφιου, στο οποίο θα αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών,
 6. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2018 (χρήση έτους 2017).

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 12.000 €.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται  στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κέρκυρας,  οδός Σαμάρα 13, 4ος όροφος (κτίριο πρώην Νομαρχίας) και στα γραφεία των Δ/νσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 26613  62121-122-355, φαξ  26613 62175.

Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων από  16 Αυγούστου έως  05 Σεπτεμβρίου 2018.

Το παρόν παρακαλούμε να δημοσιευθεί αδαπάνως για την υπηρεσία μας.

 

                                                                                Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

  

                             ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

 

Κοινοποίηση:

1.Περιφερειάρχης Ι.Ν.

2.Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.

3.Αντιπεριφερειάρχη Κοιν.Πολιτικής, κ. Α.Μιχαλά

4.ΙΕΚ ΑΛΦΑ

Πατησίων 31, Αθήνα

5.Δ/νσεις Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε.

6.Γενική  Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ι.Ν.)

Most Popular