Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 14-03-2024 & ΩΡΑ 16:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 14-03-2024 & ΩΡΑ 16:00

ΑΡ. 5257/11.03.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 14-03-2024 & ΩΡΑ 16:00

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως διαμορφώθηκαν  με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023, τις δ/ξεις του άρθρου 189 του Ν. 4555/18  και την υπ΄ αριθ.  98/8182/26.01.2024  εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια, δια ζώσης, κατεπείγουσα, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Λευκάδας, Δ/νση: Γολέμη 5-7, στις 14 Μαρτίου 2024, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 16:00 για  συζήτηση και λήψη απόφασης  για το   παρακάτω  θέμα:

ΘΕΜΑ:  Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2024.

                                           Εισηγητές:  Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

                                                              Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

     Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει άμεσα να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024 για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου αφού ο προϋπολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους ισχύει μέχρι 31.03.2024 σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 3463/06.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                              ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ       

       Κοινοποίηση:

   1. Βουλευτή Λευκάδας

      2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας

      3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας

   4. Προέδρους Δημοτ. Κοινοτήτων

        με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

       που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

       κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

   5 Ν.Π.Δ.Δ.

   6. Επιμελητήρια

   7. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας 

   8.  Δημοτικές  Ενότητες 

      9. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ

    10. Εργατικό κέντρο

    11. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας

    12. Εμπορικό Σύλλογο Ελλομένου

    13. Μ.Μ.Ε.

Most Popular