Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 26.03.2024 & ΩΡΑ 15:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 26.03.2024 & ΩΡΑ 15:30

    

        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:30 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα   παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση ∆.Σ.επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησηςστο Δήμο Λευκάδας.

                                                         Εισηγητής: Ευστάθιος Σκλαβενίτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ. 10/2024 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. που αφορά στην  έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων,  οικ. έτους 2024, του Δ.Λ.Τ.Λ.

                                Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος-Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ.  11/2024 απόφασης Δ.Σ. του ΔΛΤΛ περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2023, του Δ.Λ.Τ.Λ.

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος-Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση ∆.Σ έγκρισης καταβολής αποζημίωσης ανά συνεδρίαση στα μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος-Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετ: η αρ. 100/2024 απόφαση Δ.Ε.).

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση  τριών οικίσκων καντινών στη θέση Πόρτο Κατσίκι Δ.Κ. Αθανίου,  Δ.Ε Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας.

                                                          Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση ∆.Σ. για εκμίσθωση κτηρίου το οποίο βρίσκεται στη θέση «Αϊ Σώστης» οικισμού Συβότων Δ.Κ. Ευγήρου Δ.Ε. Απολλωνίων για  λειτουργία καταστήματος ή  γραφείου παροχής υπηρεσιών υγείας και συναφών επαγγελμάτων.

                                                          Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού Δημοτικού Συμβούλου ως τρίτο μέλος στη Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος «Μιχαήλ Σκένα». 

                                                          Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση ∆.Σ. για  διαγραφή  νηπίου  από  τον  Παιδικό Σταθμό Λευκάδας, την περίοδο 2023-2024.                                                                                                     

Εισηγήτρια: Μαρία Μαργέλη,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για την μετατροπή του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας σε Πειραματικό.

      Εισηγητές: Δρακονταειδής Κων/νος, επικεφαλής Δ.Π. «Όλοι για τη Λευκάδα»

                        Βερροιώτης Ευάγγελος, επικεφαλής Δ.Π. «Λαϊκή Συσπείρωση Λευκάδας»      

  ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση ∆.Σ. για ανακήρυξη της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου σε επίτιμο δημότη Λευκάδας.

                                                        Εισηγητής:Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

      

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                       ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ                                                                        

         Κοινοποίηση:

   1. Βουλευτή Λευκάδας

      2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας

      3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας

   4. Προέδρους Δημοτ. Κοινοτήτων

        με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

       που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

       κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

   5 Ν.Π.Δ.Δ.

   6. Επιμελητήρια

   7. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας 

   8.  Δημοτικές  Ενότητες 

     9. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ

    10. Εργατικό κέντρο

    11. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας

    12. Εμπορικό Σύλλογο Ελλομένου

    13. Μ.Μ.Ε.

.

Most Popular