Παραχώρηση Χώρων Παλαιού Νοσοκομείου στο Δήμο Λευκάδας

0
676

Μετά την από 21/2/2019 επιστολή-αίτημα του Δημάρχου Λευκάδας Κωνσταντίνου Δρακονταειδή και σε συνεννόηση με την Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, την Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, δρομολογείται η παραχώρηση  στο Δήμο Λευκάδας χώρων του κτιρίου του παλαιού Νοσοκομείου.   Οι χώροι θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής, πολιτισμού, παιδείας, κ.λπ.

Από το Δήμο Λευκάδας