Ο ΚΟΝΣΟΛΟΣ :Βρέ Κονσόλοι, τι γί,ντε σ’ε κειό το έρμο το Φρύνι;

0
1775

13(1)Ο ΚΟΝΣΟΛΟΣ ΜΑΤΑΗΡΤΕ

Βρέ Κονσόλοι, τι γί,ντε σ’ε κειό το έρμο το Φρύνι; Πάνε τα γκοβέρνο τσή Αγιά Μαύρας, τα πρότερα και τα τωρινά να φκιάξωνε δρόμους, να βάλωνε καθρέπτες για τσή άμαξες για να μη γκρεμοτσακίζονται οι Κονσόλοι κ’ οι Κονσόλες και βγαίνωνε κάτι κοτσίλες με κούνουμε (σκυμμένες κεφάλες)  και κάνουν  τσού αφέντες. Έτσι μ’ σφύριξε το μαντάτο ο Λιώρης….. Κάμετε καλά παλιοπάμπαρδα γιατί θα σας κοτισάρωμε ( μήνυση ) στο φινάλε κουκιάρωμε. Πάπαλα τα μόμολα έέέέέέέέέ;;;;; Κονσολαρίαααααααααααααααααααα.