Νίκη με ποσοστό 73,8% για το Σωτήρη Σκιαδαρέση!!!

0
4303

Σε συνέχεια της ροής των αποτελεσμάτων έχουμε όλα τα τμήματα

τμήμα Εμπορίου :

«Δημιουργική Λευκάδα»: 189

«Ιόνιος Σύμπραξη» & «Επιμελητήριο Όλων» 76

τμήμα τουρισμού:

«Δημιουργική Λευκάδα»: 128

«Ιόνιος Σύμπραξη» & «Επιμελητήριο Όλων» 46

Τμήμα μεταποίησης

«Δημιουργική Λευκάδα» 33

«Ιόνιος Σύμπραξη » και «Επιμελητήριο όλων»   20 .

 

 Τμήμα Παροχής υπηρεσιών

«Δημιουργική Λευκάδα» 261

«Ιόνιος Σύμπραξη» και «Επιμελητήριο όλων» 110

 

Αυτή τη στιγμή η κα Μαριάννα Σταύρακα υποβάλλει ένσταση !!!

Ακολουθεί και η πίτα των αποτελεσμάτων, για να τη δείτε πατήστε στο σύνδεσμο εκλογες