Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2 0...

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2 0 1 9  –  2 0 2 0

­

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

 Ἕνα πνευματικό ἀγώνισμα εἶναι ἡ ζωή τοῦ Χριστιανοῦ. Μπαίνει κανείς στό στάδιο, στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία καί μαθαίνει νά ἀγωνίζεται στόν στίβο. Προπονεῖται στήν πάλη μέ τούς πειρασμούς. Ἀποδιώχνει μακριά τόν «παλαιόν ἄνθρωπον», τόν κακό του ἑαυτό, ὅπως ὁ ἀθλητής ρίχνει τή σφαίρα. Ἀσκεῖται στό νά ὑπερπηδᾶ τά ἐμπόδια πού συναντᾶ στό δρόμο του –τήν ἀμέλεια καί τήν ἀδιαφορία, τό κοσμικό πνεῦμα καί τή σύγχυση τῆς ἐποχῆς, τά πειράγματα τῶν ἄλλων.

Ἔμπειροι «παιδοτρίβες» (προπονητές), οἱ πνευματικοί σας πατέρες, σᾶς συμπαραστέκονται μέ ὑπευθυνότητα καί ἀγάπη στήν ἀπαιτητική προπόνηση τῆς ζωῆς. Στά πνευματικά γυμναστήρια, τίς Παιδικές καί Νεανικές Συντροφιές πού ἀπό σήμερα ἀρχίζουν, οἱ ἱερεῖς μας μαζί μέ τούς λαϊκούς συνεργάτες τους μοιράζονται μαζί σας τήν πολύτιμη ἐμπειρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Μοιάζει περισσότερο θά ἔλεγα, ἀγαπητά μου παιδιά, ἡ ζωή τοῦ Χριστιανοῦ μέσα στήν Ἐκκλησία μέ τό ἅλμα ἐπί κοντῷ. Παίρνει φόρα ὁ ἀθλητής, τρέχει κρατώντας τό εἰδικό κοντάρι, τό στηρίζει στό ἔδαφος, ἐκτινάσσεται στόν ἀέρα, ξεπερνάει τόν πήχη καί προσγειώνεται ὀμαλά στό κατάλληλο στρῶμα. Τρέχει μέ τήν ὁρμητικότητα τῆς νιότης του ὁ ἔφηβος καί τό παιδί. Ἄν θέλει ὅμως νά φτάσει στά ὕψη τῆς ἁγιότητας καί τῆς ἀρετῆς· ἄν θέλει νά κάνει τίς δικές του ὑπερβάσεις, χρειάζεται:

– ἱκανό προπονητή, τόν πνευματικό του πατέρα·

– γεμάτους ἀγάπη παλαιότερους συναθλητές, πού θά τόν μυήσουν στίς ὄμορφες πτυχές τοῦ ἀγωνίσματος –καί τέτοιοι εἶναι οἱ κατηχητές μας καί ὅσοι ἀκόμη βοηθοῦν στή διακονία τῶν νέων μας·

– στήριξη καί ἐφόδια πνευματικά ἀπό τήν οἰκογένεια, πού στηρίζει μέ τόν τρόπο της ἀθόρυβα, μά οὐσιαστικά καί ἐπιτρέπει ἐλεύθερα τήν συμμετοχή σας.

Χρειάζεται ἀκόμη τόν «κοντό», τό κοντάρι, πού θά τόν βοηθήσει στήν ἀνοδική φορά καί στήν ἀπογείωσή του. Τά ἱερά καί ζωογόνα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι γιά τόν Χριστιανό νέο αὐτό τό πολύτιμο καί τόσο ἀναγκαῖο στήριγμα. Σ’ αὐτά μπορεῖ νά βασισθεῖ καί νά λάβει δύναμη γιά τά ὕψη τῆς τελειότητος. Δίχως τή Χάρη τῶν Θείων Μυστηρίων, στηριγμένος ἀποκλειστικά στίς δικές του δυνάμεις, ὁ πιστός μπορεῖ νά φτάσει μέχρι τά ἀνθρώπινα μέτρα. Μέ τήν ἐνίσχυση τῆς Θείας Χάριτος μπορεῖ νά ζηλώσει τή δόξα τῶν Ἁγίων μας.

«Μυρία ὅσα αἱ γραφαί παρέχουσιν πρός γυμνασίων ὑποδείγματα», λέει στόν
«Παιδαγωγό» του ὁ Ἅγιος Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς. «Πάμπολλα παραδείγματα μᾶς δίνουν οἱ Γραφές τῆς Ἐκκλησίας μας, παρμένα ἀπ’ τόν χῶρο τοῦ ἀθλητισμοῦ».

Καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, ἐπίσκοπος Νύσσης παραδέχεται πώς ἡ Ἐκκλησία μας ἀξιοποιεῖ τήν πείρα τῶν ἀθλητῶν γιά νά προπονήσει τούς πνευματικούς ἀγωνιστές κατάλληλα, ὥστε νά προοδεύσουν στό ἀγώνισμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Αγαπητά μου παιδιά,

Σέ μιά τέτοια πνευματική προπόνηση ἤρθατε νά συμμετάσχετε κι αὐτή τήν κατηχητική χρονιά στήν Ἐνορία σας καί στίς Παιδικές καί Νεανικές της Συντροφιές πού ἀπό σήμερα ξεκινοῦν.

Κανείς δέν ἀναγκάζει οὔτε πιέζει τόν ἀγωνιστή νά παραμείνει στόν στίβο. Κι ἐσεῖς, ἐλεύθερα ἀνταποκριθήκατε στό κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ μας. Χαιρόμαστε πού συναντιόμαστε ξανά καί περιμένουμε μαζί σας τούς γονεῖς καί ἄλλους φίλους σας πού θά προσκαλέσετε μέ τήν σειρά σας νά ἔρθουν κι αὐτοί!

Ὁ Ἀγωνοθέτης Χριστός πάντοτε νά εὐλογεῖ τόν ἀγώνα σας!

Μέ πατρικές εὐχές καί τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

 

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης  Θ ε ό φ ι λ ο ς

Most Popular