Με 71% προηγείται ο Σωτήρης Σκιαδαρέσης στα δυο τμήματα που έχουν καταμετρηθεί

0
2150

Δεύτερο αποτέλεσμα απο τις εκλογές του επιμελητηρίου αφορά  το τμήμα Παροχής υπηρεσιών «Δημιουργική Λευκάδα» 261

«Ιόνιος Σύμπραξη» και «Επιμελητήριο όλων» 110 

Μιλάμε για ένα ποσοστό στα 71% υπέρ του συνδυασμού του Σωτήρη Σκιαδαρέση .