Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΜε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 31/10/2022, εγκρίθηκε η μελέτη, τα...

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 31/10/2022, εγκρίθηκε η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων δήμου Λευκάδας», π/υ 80.000,00€.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και καθορίστηκε η ημερομηνία δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων δήμου Λευκάδας», π/υ 80.000,00€.

Η ημερομηνία δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ορίστηκε η 10/10/2023, ημέρα Τρίτη, και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 12/10/2023, ημέρα Πέμπτη.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων:

  • Κατασκευή σωληνωτού αγωγού μήκους 50 μ που θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων επί της οδού Υπ. Κατωπόδη. Θα επισκευαστούν επίσης δύο φρεάτια υδροσυλλογής.
  • Ανακατασκευή καταστρώματος οδού επί της οδού Στράτου Τσέγιου, σε σημεία που παρουσιάζουν φθορές.  Θα κατασκευαστεί φρεάτιο υδροσυλλογής όπου θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο όμβριων υδάτων σε διασταύρωση με κάθετη οδό.
  • Ανακατασκευή καταστρώματος οδού, περίπου 32 μέτρων, που παρουσιάζει φθορές σε πάροδο της οδού Αρ. Βαλαωρίτη έναντι παλιού νοσοκομείου.
  • Κατασκευή κιβωτιοειδή οχετού στην περιοχή Βαρδάνια, ώστε να βρουν διέξοδο προς τη λιμνοθάλασσα τα όμβρια ύδατα.
  • Αντικατάσταση κιβωτιοειδή οχετού στην περιοχή Κούλμο επί της οδού που οδηγεί στο ΣΜΑ.

Πρόκειται για σημειακές κατασκευές, που θα διευκολύνουν όμως πολύ την καθημερινότητα των κατοίκων των περιοχών παρεμβάσεων, θα συμβάλλουν στην καλύτερη διαβίωσή τους, και θα συμβάλλουν στην απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων και πεζών.

                                                                                    ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Most Popular