Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου, 2022
ΑρχικήΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΜετά το χαράτσι των 13 ευρώ σε κάθε εισιτήριο η Κομισιόν αρνείται...

Μετά το χαράτσι των 13 ευρώ σε κάθε εισιτήριο η Κομισιόν αρνείται πλέον και τα αυτονόητα σε σχέση με την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων(ΑΚΤΙΟ) στη Fraport.

 sddefault Τιαπαντά στην Γραπτή Ερώτηση του Νότη Μαριά

Ενώ αναμένεται να ξεκινήσει η αφαίμαξη των ταξιδιωτών από την Fraport με το χαράτσι των 13 ευρώ ανά κεφάλι για τους επιβάτες που θα μετακινούνται από και προς τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας που της παραχωρήθηκαν από τη μνημονιακή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο κ. Moscovici εξέδωσε Απάντηση εξ’ ονόματος της Επιτροπής στις 17 Αυγούστου στην Γραπτή Ερώτηση που είχε καταθέσει στην Ευρωβουλή την 1η Φεβρουαρίου ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Νότης Μαρίας, σχετικά με την διαδικασία της εν λόγω παραχώρησης εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ στη Fraport.

Στην Απάντησή του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρνείται να αναγνωρίσει, τόσο τη σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει από την διαδικασία παραχώρησης των αεροδρομίων, όσο και την παραβίαση των διατάξεων περί απαγόρευσης κρατικών ενισχύσεων και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της Fraport όπως έθεσε ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής στην Ερώτησή του.

Όπως επίσης είχε καταγγείλει ο Νότης Μαριάς στην Γραπτή Ερώτησή του, «κατά τη διαδικασία παραχώρησης παραβιάστηκαν οι οικείες διατάξεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου της ΕΕ περί διεθνούς διαγωνισμού και σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς η Lufthansa Consulting, θυγατρική της εταιρίας Lufthansa AG, ασκούσε χρέη συμβούλου προς το ΤΑΙΠΕΔ για την εν λόγω παραχώρηση, την ίδια στιγμή που η μητρική της εταιρία κατέχει το 8,45% των μετοχών της Fraport AG».

Σ΄ αυτό, ο κ. Moscovici, απαντά ότι «οι εσωτερικές διαδικασίες κρίθηκαν νόμιμες από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ελληνικής Δημοκρατίας» ενώ για το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων καταλήγει ότι «τέτοια μελλοντική σύγκρουση συμφερόντων θα ήταν, για παράδειγμα, η σημαντική συμμετοχή άνω του 15 % σε αεροπορική εταιρία ή εάν αεροπορική εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του πιθανού επενδυτή· εν προκειμένω όμως αυτός ο όρος δεν φαίνεται να ισχύει»!!!

Αναφορικά δε με την παραβίαση των διατάξεων της ΣΛΕΕ και συγκεκριμένα «των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ περί απαγόρευσης κρατικών ενισχύσεων και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ περί απαγόρευσης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της Fraport AG», όπως ανέφερε ο Νότης Μαριάς, ο Επίτροπος αρκείται να επισημάνει ότι «οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούν για να διαπιστωθεί η ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης» και ότι «η Επιτροπή δεν γνωρίζει κανένα περιστατικό το οποίο υποδεικνύει ότι η Fraport θα μπορούσε να έχει προβεί σε ενέργειες που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης», χωρίς περαιτέρω επιχειρήματα. Προφανώς δεν πείθει κανέναν.

 

Ακολουθούν τα κείμενα της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά και της Απάντησης του κ. Moscovici:

Θέμα:  Παραβιάση των διατάξεων της ΣΕΕ και ΣΛΕΕ κατά τη διαδικασία παραχώρησης εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη Fraport AG-Slentel Ltd (1.2.2016)

Σε ερώτηση που κατέθεσα στις 27/08/2015 σχετικά με τη διαδικασία παραχώρησης εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδας στην κοινοπραξία Fraport AG-Slentel Ltd, η από 22/12/2015 απάντηση της Επιτροπής ήταν ανεπαρκής.

Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω παραχώρηση παραβιάζει τις διατάξεις της ΣΕΕ και ΣΛΕΕ περί ελεύθερου ανταγωνισμού και απαγόρευσης κρατικών ενισχύσεων, όπως αναλύσαμε και στην ως άνω ερώτησή μας.

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία παραχώρησης παραβιάστηκαν οι οικείες διατάξεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου της ΕΕ περί διεθνούς διαγωνισμού και σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς η Lufthansa Consulting, θυγατρική της εταιρίας Lufthansa AG, ασκούσε χρέη συμβούλου προς το ΤΑΙΠΕΔ για την εν λόγω παραχώρηση, την ίδια στιγμή που η μητρική της εταιρία κατέχει το 8,45% των μετοχών της Fraport AG.

Ερωτάται η Επιτροπή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να διασφαλίσει:

  1. την τήρηση του δικαίου της ΕΕ και της αρχή της διαφάνειας κατά τη διαδικασία της ως άνω παραχώρησης εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ προς την κοινοπραξία Fraport AG-Slentel Ltd των εν λόγω δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδρομίων ενόψει και της ανωτέρω εμπλοκής της Lufthansa Consulting;
  2. την τήρηση των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ περί απαγόρευσης κρατικών ενισχύσεων και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ περί απαγόρευσης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της Fraport AG.

 

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής (17.8.2016)

  1. Η Επιτροπή επισημαίνει εκ νέου ότι οι εσωτερικές διαδικασίες κρίθηκαν νόμιμες από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ελληνικής Δημοκρατίας το οποίο ενέκρινε τη συμφωνία και τη διαγωνιστική διαδικασία στο σύνολό της[1]. Το 2012, η Ελληνική Δημοκρατία σύναψε σύμβαση με την Lufthansa Consulting Gmbh, μέσω ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, ως τεχνικό σύμβουλο με κύριο καθήκον την παροχή συνδρομής στην προετοιμασία των μοντέλων και των προβλέψεων για την κυκλοφορία στους εν λόγω αερολιμένες. Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κάθε ενδιαφερόμενος(-νη) επενδυτής/κοινοπραξία όφειλε να επιβεβαιώσει γραπτώς ότι δεν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την ικανότητά του/της να παράσχει πρόσβαση στους αερολιμένες και σε όλες τις εγκαταστάσεις τους σε όλους τους πιθανούς χρήστες χωρίς διακρίσεις. Τέτοια μελλοντική σύγκρουση συμφερόντων θα ήταν, για παράδειγμα, η σημαντική συμμετοχή άνω του 15 % σε αεροπορική εταιρία ή εάν αεροπορική εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του πιθανού επενδυτή[2]· εν προκειμένω όμως αυτός ο όρος δεν φαίνεται να ισχύει.
  2. Όσον αφορά την τήρηση του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούν για να διαπιστωθεί η ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης στις διαδικασίες. Όσον αφορά την τήρηση του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή δεν γνωρίζει κανένα περιστατικό το οποίο υποδεικνύει ότι η Fraport θα μπορούσε να έχει προβεί σε ενέργειες που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

 

[1]     Αποφάσεις του ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 27ης Ιανουαρίου 2015 και της 4ης Δεκεμβρίου 2015.

[2]     1η Απριλίου 2013, Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκρατικοποίηση περιφερειακών αερολιμένων, άρθρο 5.2 Κριτήρια Προεπιλογής, στοιχείο β) Κριτήρια σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Ενδιαφερόμενων· 3η Απριλίου 2013, Financial Times, Περίληψη της Πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκρατικοποίηση περιφερειακών αερολιμένων,

http://www.hradf.com/el

Most Popular