Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ Έξυπνη Πόλη με όρους την Τέχνη και τον Πολιτισμό

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ Έξυπνη Πόλη με όρους την Τέχνη και τον Πολιτισμό

Μερικές φορές αναφέρεται ως “ψηφιακή πόλη”, “συνδεδεμένη πόλη” ή “κυβερνοπόλη”, μια έξυπνη πόλη από την άποψη της τέχνης και του πολιτισμού είναι μια πόλη που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για να :

– να βελτιώσει την ποιότητα των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών που παρέχονται από ενώσεις, ιδρύματα και άτομα που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς ή/και να μειώσει το κόστος τους.

– Να συνδέσει τους φορείς της τέχνης και του πολιτισμού στην περιοχή και να αναπτύξει περαιτέρω τη συνεργασία τους

– Να διευκολύνει τους πολίτες που ζουν σε διαφορετικά μέρη μιας περιοχής να έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες και επισκέψεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή τους.

– Παροχή κατάρτισης και εξ αποστάσεως και εξατομικευμένης διδασκαλίας για όσους επιθυμούν να αναλάβουν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες στην κοινότητά τους.

– Να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις και εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.

– Να προωθήσει όλες τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες και το δυναμικό της πολιτιστικής κληρονομιάς των διαφόρων γωνιών της Λευκάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την ανάπτυξη της έννοιας της έξυπνης πόλης από την άποψη της τέχνης και του πολιτισμού στην περιοχή της Λευκάδας, διοργανώνεται σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο και το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας ένα συνέδριο με τίτλο “Η Λευκάδα μου, έξυπνη πόλη στην τέχνη και τον πολιτισμό”.

Το συνέδριο αυτό θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 19:00 στο πολιτιστικό κέντρο της Λευκάδας. Η διάρκειά της θα είναι 90 λεπτά.

Με χαρά προσκαλούμε όλους τους οργανισμούς, φορείς και ιδιώτες από την περιοχή της Λευκάδας που δραστηριοποιούνται στην Τέχνη και τον Πολιτισμό και φυσικά τους δημοσιογράφους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ιδέας “Λευκάδα: Έξυπνη Πόλη στην Τέχνη και τον Πολιτισμό”.

*******

Parfois qualifiée de « ville numérique », de « ville connectée », ou encore de « cyberville », une ville intelligente en terme d’art et de la culture est une cité utilisant les technologies de l’information et de la communication pour :

  •  améliorer la qualité des services culturels et artistiques fournis par les associations, les institutions et les individus actifs dans ces domaines et ou encore réduire leur coût.
  • Connecter les acteurs en art et en culture dans la region  et développer davantage leur coopération
  • Faciliter aux citoyens qui résidents dans les différents coins d’une région  d’accéder aux événements, aux activités  et aux visites cutlurels et artistiques qui se passent dans leur région.
  • Fournir des formations et un tutorat à distance et personnalisé pour ceux qui désirent prendre des initiatives culturelles et artistiques dans leur communauté.
  • Informer en temps réels pour les actions et les événements culturels et artistiques qui se passent dans la région.
  • Valoriser toutes les initiatives artistiques et culturelles et le potentiel patrimonial des différents coins de Lefkda.

Dans ce contexte, et dans le but de développer le concept de la ville intelligente  en termes d’art et de la culture dans la region de Lefkas, on organise en coopération avec la Mairie et le centre culturel de la Mairie de Lefkas une conférence intitulé   «  My Lefkada, ville intelligente en Art et Culture. ».

Cette conférence aura lieu le Mercredi a 19 :00 au centre culturel de Lefkas. Elle va durer 90 mn

On a le plaisir d’inviter toutes les organisations, les institutions  et les individus de la région de Lefkada actives en Art et en Culture et bien évidement les journalistes  pour contribuer aux développement du concept Lefkada : ville intelligente en et culture.

Most Popular