Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ«Μάζεψαν» την απόφαση περί προσέγγισης των σκαφών στις παραλίες

«Μάζεψαν» την απόφαση περί προσέγγισης των σκαφών στις παραλίες

pic_ Έπειτα από την έκταση που δόθηκε στο θέμα

Η προηγούμενη  απαράδεκτη απόφαση (κι όχι προσχέδιο) όπως   «αυτόκλητα  παραδικηγορικά γραφεία  υπεράσπισης αυθαιρεσιών της εξουσίας και των ολιγαρχών»  ισχυρίζονται,  απέκλειε δια θαλάσσης όλες τις ακτές του Μεγανησίου και της Λευκάδας, συμπεριλαμβανομένων και  λιμανιών. Η νέα απόφαση πράγματι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση , εκείνη δηλαδή της προστασίας των λουομένων  και αποτελεί  μια καλή αρχή για την συνέχεια  στο  ΣΤΕ,  όπου αναμένουμε  από την δικαιοσύνη την κατάργηση και της άλλης  παράνομης κι εξωφρενικής απόφασης, εκείνης δηλαδή της απαγόρευσης  διέλευσης σκαφών μεταξύ Σκορπιού και νήσου Σκορπίδι.

Ο αγώνας  για την επιβίωση του τουρισμού και του Μεγανησίου συνεχίζεται. Οι ακτές ,  τα λιμάνια  κι οτιδήποτε αποτελεί φυσικό αναπόσπαστο τμήμα του νησιού  ανήκουν στον δήμο και στους δημότες του. Αυτοί είναι  και οι  μόνοι  αρμόδιοι ν΄αποφασίζουν.

Λήψη μέτρων ρύθμισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές στις οποίες συρρέουν λουόμενοι εντός περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.

Ο Λιμενάρχης Λευκάδας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 136, 141, 157 του Κ.Δ.Ν.Δ (ΦΕΚ 261 Α’ 1973)
2. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 188, 231, 295 και 296 του Γ.Κ.Λ Λευκάδας (ΦΕΚ 459 Β΄/1978)
3. 3. Το άρθρο 2 του Ν. 499/1947 (ΦΕΚ 280 Α/1947)
4. 4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/1970(ΦΕΚ 39Α/1970)
5. 5. Το άρθρο 4 παρ. 3 και άρθρο 26 Γ.Κ.Λ αρθ, 20 (ΦΕΚ 444Β/1999)
6. 6. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας, καθώς και για την ευταξία στην κίνηση και στην αγκυροβολιά σκαφών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Την απαγόρευση για το χρονικό διάστημα μέχρι 30.09.2016 της πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων , της κάθε είδους πρόσδεσης από σταθερό ή μη σημείο των ακτών με την προέκταση σχοινιών, την αγκυροβολιά και την κυκλοφορίας των επαγγελματικών λέμβων και των μηχανοκίνητων σκαφών (επαγγελματικών και ιδιωτικών) των πάσης φύσεως μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και την προσέγγιση και προσγιάλωση Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων και μεγάλων σκαφών σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές εντός περιοχής αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας στις οποίες συρρέει πλήθος λουομένων ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι σημαντήρες.
2. Την απαγόρευση αλιείας με δίχτυα και παραγάδια σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές και συγκεκριμένα στις θαλάσσιες περιοχές εντός περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας όπου συρρέουν λουόμενοι για το χρονικό διάστημα μέχρι 30.09. 2016-

3. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.δ 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Λευκάδα 22 Ιουνίου 2016
Ο Λιμενάρχης
Αθανάσιος Βρίζας

Most Popular