Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΛιμεναρχείο Λευκάδας:«ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID 19».

Λιμεναρχείο Λευκάδας:«ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID 19».

«ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID 19».
Σχετ.: Η Αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25780/20/17-04-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1479).

1. Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η ανωτέρω ΚΥΑ που αφορά τον προσωρινό περιορισμό εν όλω του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων και σκαφών θαλάσσιας αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, σε λιμάνια, τουριστικά λιμάνια του ν.2160/1993 (Α΄118) και λιμενικές εγκαταστάσεις /υποδομές της χώρας, προερχόμενων από κάθε σημείο της αλλοδαπής, καθώς και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά για
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική επικράτεια. Οι απαγορεύσεις της παρούσας ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 190700/04-20 έως και 272300/04-20 .

Η ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΡΟΥΣΣΟΥ Ελευθερία

Most Popular