Στη Λευκάδα βρίσκεται η κινητή μονάδα προληπτικής ιατρικής «Χαμόγελου του Παιδιού» .

0
335

Στο χώρο του parking  του Διοικητηρίου Λευκάδας βρίσκεται η κινητή μονάδα προληπτικής ιατρικής «Χαμόγελου του Παιδιού» .