Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΚΛΕΙΝΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΕΧΡΙ 02/02/2024

ΚΛΕΙΝΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΕΧΡΙ 02/02/2024

Από σήμερα 3 Νοεμβρίου 2023 έως και 2/2/2024 θα διακόπτεται η κυκλοφορία από το 48ο έως το 52ο χλμ. της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας. Ήταν να μην γίνει η αρχή, εχει πλεον παγειωθεί η κατάσταση.

Η διακοπή θα γίνεται για έξι ώρες ημερησίως, ήτοι απο τις εννιάμιση έως τις δωδεκάμιση το πρωι και από τις τρεισίμιση έως τις εξίμιση το απόγευμα για τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο.

Η κυκλοφορία θα επανέλθει από τις 16/12/2023 έως τις 7/1/2024. Από τις 8/1/2024 έως 2/2/2024 θα είναι και πάλι κλειστή.

Η απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Ακαρνανίας Δημ. Γαλαζούλα πάρθηκε στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή – Αναβάθμιση Οδικής Σύνδεσης Πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα «Άκτιο – Δυτικός Άξονας» και Κατασκευή του Νέου Αγωγού Ύδρευσης Λευκάδας».

Αναλυτικά:

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Λευκάδας, από το 48ο χλμ. έως και το 52ο χλμ., στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή – Αναβάθμιση Οδικής Σύνδεσης Πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα «Άκτιο – Δυτικός Άξονας» και Κατασκευή του Νέου Αγωγού Ύδρευσης Λευκάδας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η: 

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Το υπ’ αριθ. 334184/7728 από 23/10/2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε. με συνημμένο σε αυτή το υπ’ αριθ. 314731 από 20/10/2023 έγγραφο Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Σ.Υ.
  5. Την υπ’ αριθ. 6330/23/2182663 από 31/10/2023 αναφορά του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας  και,  

αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, στην ομαλή και την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών από την εταιρεία  «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Λευκάδας, από το 48ο έως και το 52ο χλμ. αυτής, καθημερινά, κατά τα χρονικά διαστήματα από την 09.30΄ ώρα έως και την 12.30΄ ώρα και από την 15.30΄ ώρα έως και την 18.30΄ ώρα, για λόγους οδικής ασφάλειας, ένεκα της χρήσης εκρηκτικών υλών και την αποκομιδή υλικών.

2.-Η κυκλοφορία για τα εν λόγω χρονικά διαστήματα θα διεξάγεται, μέσω της εναλλακτικής διαδρομής, από τη διασταύρωση για τη Τ.Κ. Πλαγιάς επί της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας έως τη διασταύρωση για τη Τ.Κ. Πογωνιάς επί της Επαρχιακής Οδού Βόνιτσας – Αστακού.

3. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται καθημερινά (από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο), κατά το χρονικό διάστημα από την 03/11/2023 έως και την 15/12/2023, καθώς και από 08/01/2024 έως και 02/02/2024), εξαιρουμένων αργιών και περιόδου εορτών.

4. Της παρούσας απόφασης εξαιρούνται:

α. Τα οχήματα Οδικής Βοήθειας και ,

β. Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ., κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας εργαζομένων και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την Παρασκευή 03/11/2023 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής οδικής σήμανσης και λήγει την Παρασκευή 02/02/2024.

ΑΡΘΡΟ (4)

  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ Αστυνομικός Διευθυντής                          

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου-Βόνιτσας.

Most Popular