Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΘανάσης Καββαδάς: «Λύνεται πρόβλημα δεκαετιών στο Νυδρί Λευκάδας: Εξαγορά κατεχομένων ακινήτων του...

Θανάσης Καββαδάς: «Λύνεται πρόβλημα δεκαετιών στο Νυδρί Λευκάδας: Εξαγορά κατεχομένων ακινήτων του δημοσίου με ευνοϊκούς όρους για τους ιδιώτες που τα χρησιμοποιούν για κατοικία ή επαγγελματική δραστηριότητα» –

Θανάσης Καββαδάς: «Λύνεται πρόβλημα δεκαετιών στο Νυδρί Λευκάδας: Εξαγορά κατεχομένων ακινήτων του δημοσίου με ευνοϊκούς όρους για τους ιδιώτες που τα χρησιμοποιούν για κατοικία ή επαγγελματική δραστηριότητα» –

Ομιλία στην Επιτροπή Οικονομικών

Ομιλία στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς, στο πλαίσιο συζήτησης νομοσχεδίου που αφορά ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου.

Όπως τόνισε, το νομοσχέδιο δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που διαιωνίζεται εδώ και χρόνια και αφορά στα δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα, στα οποία ιδιώτες είτε έχτισαν σε αυτά ή σε μέρος τους την κατοικία τους, είτε ασκούν σε αυτά επί χρόνια την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ανέφερε ότι και άλλες φορές επιχειρήθηκε να επιλυθεί το πρόβλημα των κατεχόμενων ακινήτων, με νομοθετικές πρωτοβουλίες που διαμόρφωναν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την εξαγορά αυτών των ακινήτων από ιδιώτες, οι οποίες ωστόσο δεν έδωσαν λύση, αφού έπασχαν στο πεδίο της εφαρμογής και του ρεαλισμού.

Αντιθέτως, τόνισε, είναι πεποίθηση της Κυβέρνησης ότι με αυτό το νομοσχέδιο, δίνεται μια οριστική και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα, ώστε να υπάρξουν επιτέλους νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτησίας για 20.000 και πλέον περίπου καταγεγραμμένα δημόσια ακίνητα και να σταματήσουν οι δικαστικές διαμάχες που διαρκούν χρόνια ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιώτες, χωρίς αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις του άρθρου 4 ως προς το ποιος έχει δικαίωμα εξαγοράς:

  1. Οι πολίτες που ασκούν κατοχή αδιαλείπτως για 30 χρόνια, με τίτλο υπέρ των ιδίων ή των δικαιοπαρόχων τους, σε ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και  
  2. Οι  πολίτες που ασκούν κατοχή για 40 χρόνια σε αυτά τα ακίνητα, με την προϋπόθεση σε αυτά να βρίσκεται η κύρια κατοικία τους ή ο τόπος άσκησης της τουριστικής, βιοτεχνικής, βιομηχανικής ή εμπορικής ή αγροτικής δραστηριότητά τους

Επιπλέον, σχολίασε ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το νομοσχέδιο προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια μια διαφανή και συγκεκριμένη διαδικασία σε ό,τι αφορά στους κανόνες της εξαγοράς – μια διαδικασία που θα υλοποιηθεί μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, με το τίμημα να ορίζεται στη  βάση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Επεσήμανε ωστόσο ότι το τίμημα μπορεί να μειωθεί με την επίκληση και ενεργοποίηση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, καθώς και με την ετήσια προσαύξηση (του 2% ή 1%) ανά έτος κατοχής, σχολιάζοντας ότι με την αξιοποίηση αυτών των εκπτώσεων το τίμημα εξαγοράς μπορεί να φτάσει μέχρι και στο είκοσι τοις εκατό (20%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Τόνισε δε ότι προβλέπεται μείωση του τιμήματος εξαγοράς κατά 30%, εάν υπάρχει εντός του δημοσίου ακινήτου η κύρια και μοναδική κατοικία του πολίτη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόβλεψη μειωμένου τιμήματος εξαγοράς στο 50% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, αν ο αιτών έχει αναγνωρισθεί δυνάμει απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ως κύριος του δημοσίου ακινήτου έναντι του Δημοσίου ή εάν αυτός ή ο δικαιοπάροχός του έχει αναγραφεί ως κύριος του δημοσίου ακινήτου στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η ρύθμιση αυτή βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε σε μία πιο δίκαιη βάση μετά το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης και εντάχθηκε στην τελική μορφή του νομοσχεδίου που κατατέθηκε.

Χαρακτήρισε επίσης ως ιδιαίτερα σημαντική τη νομοτεχνική βελτίωση, που και αυτή προήλθε μετά την αξιολόγηση των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης, και η οποία αφορά την απάλειψη του όρου της μοναδικής κατοικίας. Τόνισε ότι η προϋπόθεση που είχε τεθεί αρχικά για την ύπαρξη κύριας και μοναδικής κατοικίας, περιόριζε τον αριθμό όσων μπορούσαν να προχωρήσουν σε εξαγορά, αφού δημιουργούσε προβλήματα σε κληρονόμους των αρχικών δικαιούχων που πλήρωναν και πληρώνουν ακόμα φόρους και συντηρούν εδώ και χρόνια τα συγκεκριμένα ακίνητα, χωρίς όμως να τα χρησιμοποιούν ως μοναδική κατοικία, λόγω παλαιότητας των κτιρίων.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο μείζον πρόβλημα, τοπικού ενδιαφέροντος, που επιλύει το νομοσχέδιο και αφορά κυρίως τον παλαιό αιγιαλό στο Νυδρί Λευκάδας, όπου υπάρχουν εδώ και χρόνια καταγεγραμμένα δημόσια κτήματα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και κατέχονται από πολίτες που έχουν σε αυτά την κατοικία τους ή τον τόπο άσκησης της επαγγελματικής και εμπορικής δραστηριότητάς τους.

Τόνισε λοιπόν ότι πλέον δίνεται σε αυτούς τους πολίτες η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση εξαγοράς για τα ακίνητα αυτά, επωφελούμενοι του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου εξαγοράς και των προβλεπόμενων εκπτώσεων.

Απαριθμώντας τα οφέλη που προκύπτουν από τη θεσμική επίλυση αυτού του διαιωνιζόμενου προβλήματος ανέφερε ότι:

  1. Το δημόσιο απαλλάσσεται από ατελέσφορους δικαστικούς αγώνες, απαλλάσσεται από οικονομικό και διοικητικό κόστος ενώ ταυτόχρονα θα εισπράξει σημαντικά έσοδα.
  2. Θεσπίζεται μια διαφανής, ευέλικτη και αποτελεσματική διαδικασία εξαγοράς με συγκεκριμένες ρεαλιστικές προϋποθέσεις και αντικειμενικά κριτήρια.
  3. Επιλύεται ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα καθώς οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών αποκτούν πλέον νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.
  4. Διευθετείται οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και δημιουργείται ασφάλεια δικαίου για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών και τους τρίτους με αυτούς συναλλασσόμενους.
  5. Περιορίζεται η δυνατότητα επανεμφάνισης στο μέλλον του φαινομένου της αυθαίρετης κατοχής δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων.

Τέλος, ο Βουλευτής αναφέρθηκε σε δύο ακόμα ορθολογικές, όπως είπε, νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών με κοινωνική διάσταση,  σχετικά με:

α) την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των πολιτών που είναι ιδιοκτήτες ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης και κυρίως  διατηρητέων κτιρίων, καθώς οι δαπάνες συντήρησης αυτών των κτιρίων είναι δυσανάλογα μεγάλες και

β) την απαλλαγή από την καταβολή ΕΝΦΙΑ ιδιοκτητών ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν υποστεί υποστεί φυσικές καταστροφές.

Κλείνοντας την ομιλία του ανέφερε:

«Το νομοσχέδιο αυτό επιλύει ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Απαιτεί από όλους υπεύθυνη προσέγγιση και όχι να επιδοθούμε σε μια πλειοδοσία λαϊκισμού και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία που δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που έρχεται από το παρελθόν και ταλαιπωρούσε πολίτες αλλά και το δημόσιο. Και η λύση αυτή σχεδιάστηκε και τίθεται σε εφαρμογή με όρους δημοσίου συμφέροντος.»

Το βίντεο της ομιλίας μπορείτε να δείτε εδώ

Most Popular