Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΗ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας για το Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας για το Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της ότι από το νέο σχολικό έτος (2022-2023) τίθεται σε εφαρμογή νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.

Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου θα αναπτύσσεται στις παρακάτω τρεις (3) ζώνες:

Στην 1η ζώνη, με τίτλο «Μεσημβρινό Γεύμα – Διατροφική Αγωγή», διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας καθημερινά, εντάσσεται επ’ ευκαιρία και του μεσημβρινού γεύματος, το διδακτικό αντικείμενο της διατροφικής αγωγής.

Στη 2η ζώνη, με τίτλο «Μελέτη – Προετοιμασία», διάρκειας (2) διδακτικών ωρών, εντάσσεται τουλάχιστον για μία (1) διδακτική ώρα καθημερινά, το γνωστικό αντικείμενο της «Μελέτης – Προετοιμασίας» στη γλώσσα και τα μαθηματικά, ενώ στην ίδια ζώνη δύναται να εντάσσεται μία (1) διδακτική ώρα με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αγγλικά, αθλητισμός, εικαστικά, μουσική θεατρική αγωγή και τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Στην 3η ζώνη, με τίτλο «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι», εντάσσονται, για συνεχόμενο δίωρο καθημερινά, με ενδιάμεσο ολιγόλεπτο διάλειμμα, οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι, στο πλαίσιο λειτουργίας των οποίων δύναται να προσφέρεται δράση, δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές – πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισμική παιδεία, την πολιτειότητα και  πολιτότητα, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία εφημερίδας. Οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών – βιωματικών και περιβαλλοντικών δράσεων, στη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας. Η διάρκεια κάθε ομίλου δύναται να εκτείνεται σε ένα ή και περισσότερα συνεχόμενα δίωρα, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να συμμετέχουν σε έναν οι περισσότερους ομίλους. Η αποχώρηση των μαθητών και των μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Αποχώρηση δύναται, επίσης, να πραγματοποιηθεί και στις 14:55, με το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Όσον αφορά το ολοήμερο Νηπιαγωγείο, από το νέο σχολικό έτος προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος δύο (2) επιπλέον διδακτικές ώρες διάρκειας τριάντα 30) λεπτών η καθεμία και συγκεκριμένα η 5η ώρα, στην οποία εντάσσεται ανάπαυση/ελεύθερο παιχνίδι,

καθώς και η 6η ώρα, η οποία δύναται να αξιοποιείται για ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση με το πέρας του ολοήμερου προγράμματος. Η αποχώρηση των μαθητών και των μαθητριών του ολοήμερου Νηπιαγωγείου λαμβάνει χώρα ή στις 16:00 με το πέρας της της 4ης διδακτικής ώρας ή στις 17:30 με τη λήξη του προγράμματος.

Ακολουθεί ο κατάλογος των  Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας στα οποία θα εφαρμοστεί πιλοτικά το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-2023:

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες δύνανται να επικοινωνήσουν με τις ανωτέρω σχολικές μονάδες με την έναρξη του σχολικού έτους από όπου και θα πληροφορηθούν για τους «Σχολικούς Μαθητικούς Ομίλους» των ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, που θα προσφέρονται σε κάθε σχολική μονάδα.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι όλοι οι μαθητές και μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων. Στις αιτήσεις που θα καταθέσουν οι γονείς και οι κηδεμόνες στις οικείες σχολικές μονάδες, θα έχουν τη δυνατότητα είτε να ανανεώσουν την εγγραφή στο υφιστάμενο πρόγραμμα ολοήμερου σχολείου, είτε να αιτηθούν την εγγραφή στο νέο, διευρυμένο πρόγραμμα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Most Popular