Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΠΟΛΙΤΙΚΗ“Η διεξαγωγή συνεδρίου με βάση το καταστατικό, αποτελεί βασικό δημοκρατικό αξίωμα”

“Η διεξαγωγή συνεδρίου με βάση το καταστατικό, αποτελεί βασικό δημοκρατικό αξίωμα”

Η θέση του Στέφανου Ξεκαλάκη, Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής  του ΠΑΣΟΚ για τη σημερινή σύγκλιση του «συντονιστικού οργάνου» διεξαγωγής «συνεδρίου» του ΠΑΣΟΚ – Τα άρθρα του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ για τη διεξαγωγή τακτικού συνεδρίου.

Η διεξαγωγή συνεδρίου με βάση το καταστατικό, αποτελεί βασικό δημοκρατικό αξίωμα

Τελικά έπρεπε να περάσουν 918 ημέρες για να προκηρυχθεί, σε χρόνο μεταγενέστερο της καταστατικά προβλεπόμενης λήξης της θητείας των οργάνων και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, το «συνέδριο» που, μέσω αντιδημοκρατικών και αντικαταστατικών μεθοδεύσεων, ανακοίνωσε η κα Γεννηματά την 25η Απρίλη του 2017.
Ήταν τότε που, με αυταρχικό τρόπο, αφαίρεσε τις αρμοδιότητες από όλα τα αιρετά όργανα του Κινήματος τα οποία στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στις 22/04/2017 της είχαν γυρίσει την πλάτη, καταψηφίζοντας την εισήγησή της που οδηγούσε σε μια πορεία χωρίς προοπτική για την παράταξη, όπως απεδείχθη και από τα γνωστά, ατυχή αποτελέσματα της 7ης Ιουλίου 2019.

Μόνο που το «συνέδριο» που εξαγγέλθηκε,

  1. Δεν έχει καμία σχέση με όσα προβλέπει το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ.
  2. Δεν προσομοιάζει σε κανένα συνέδριο δημοκρατικού κόμματος και
  3. Αποτελεί την ακροτελεύτια πράξη για την κατάργηση του ιστορικού κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και υπηρέτησαν εκατομμύρια προοδευτικοί Έλληνες πολίτες.

Εξ’ αφορμής της σημερινής διαδικασίας ενός αντικαταστατικά διορισμένου συντονιστικού και όχι αποφασιστικού οργάνου, καθ’ ότι η συγκρότησή του τελεί υπό την έγκριση της εκλεγμένης Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτή αναδείχθηκε τον Ιούνιο του 2015 στο 10ο συνέδριο του κόμματος και με γνώμονα την αποκατάσταση της θεσμικής πραγματικότητας σε μια μακρά περίοδο εσωκομματικού απολυταρχισμού, καταστατικών αυθαιρεσιών και αντιδημοκρατικών επιλογών, θα πρέπει όλα τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ να γνωρίζουν τα όσα προβλέπει το ισχύον καταστατικό του κόμματος για τη διεξαγωγή ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και την εκλογή προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
Άρθρο 32 Συνέδριο – Σύνθεση
1. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του Κινήματος. Αποφασίζει για το σύνολο της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ μέσα στα πλαίσια των αρχών και των στόχων του. Ελέγχει όλα τα όργανα του και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα αναθεώρησης του Καταστατικού του Κινήματος.
2. Το Συνέδριο διεξάγεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Με απόφαση της Κ.Π.Ε., το Συνέδριο μπορεί να διεξαχθεί το πολύ έξι μήνες πριν ή έξι μήνες μετά την συμπλήρωση της τετραετίας.
3. Στο Συνέδριο συμμετέχουν:
α) Μέλη που εκλέγονται και εκπροσωπούν όλες τις Οργανώσεις του Κινήματος. Ο αριθμός τους καθορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής μετά από εισήγηση της ΕΚΑΠ
β) Οι διατελέσαντες ως Πρόεδροι και Γραμματείς του Κινήματος
γ) Τα μέλη της απερχόμενης Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
δ) Οι βουλευτές και οι Ευρωβουλευτές του Κινήματος
ε) Τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ
στ) Ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΣΤΑΜΕ
ζ) Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που υπέγραψαν της Ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη
4. Οι πρώην βουλευτές και ευρωβουλευτές του Κινήματος, εάν δεν είναι Σύνεδροι, μπορούν να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου.
5. Το Συνέδριο έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του.
6. Το Συνέδριο συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προεδρείου. Μέχρι τότε προεδρεύει ο Πρόεδρος ή το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται από αυτόν.
7. Ειδικά θέματα για την οργάνωση, διεξαγωγή και διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων στο Συνέδριο ρυθμίζονται σε Κανονισμό.
Άρθρο 33 Προκήρυξη Συνεδρίου – Προσυνεδριακή διαδικασία
1. Το Συνέδριο προκηρύσσεται σε τακτική ημερομηνία με απόφαση της Κ.Π.Ε., τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την διεξαγωγή του. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις Επιτροπών των αποκεντρωμένων οργανώσεων του Κινήματος. Κάθε Περιφερειακή Επιτροπή, και Νομαρχιακή ή Τομεακή Επιτροπή υποβάλλει κείμενο απόψεων το αργότερο 15 ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου.
2. Ο προσυνεδριακός διάλογος είναι ανοικτός στους πολίτες και διεξάγεται σε κάθε Οργάνωση Βάσης και Δίκτυο του ΠΑΣΟΚ.
3. Στις ψηφοφορίες για τη διαμόρφωση των θέσεων και προτάσεων συμμετέχουν και οι Φίλοι του Κινήματος. Στις διαδικασίες για την εκλογή αντιπροσώπων συμμετέχουν μόνο τα Μέλη και οι Φίλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Μελών ή Φίλων των Οργανώσεων ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημέρα εκλογής των αντιπροσώπων.
Άρθρο 41 Πρόεδρος
1. Ο Πρόεδρος του Κινήματος εκφράζει και εκπροσωπεί το Κίνημα σε όλες τους τις εκδηλώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Προεδρεύει στο Πολιτικό Συμβούλιο, εισηγείται σε αυτό καθώς και στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και στο Συνέδριο πάνω στις ιδεολογικές και πολιτικές κατευθύνσεις του Κινήματος. Όταν η έγκαιρη σύγκλιση του Πολιτικού Συμβουλίου είναι δύσκολη, παίρνει θέση σε επείγοντα ή επίκαιρα θέματα.
2. Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητές του στα πλαίσια των αποφάσεων του Συνεδρίου, της Κ.Π.Ε. και του Πολιτικού Συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος εκλέγεται άμεσα από τα Μέλη και τους Φίλους του Κινήματος κάθε τέσσερα (4) χρόνια και ένα τουλάχιστον μήνα πριν την διεξαγωγή του Συνεδρίου. Η διαδικασία εκλογής ρυθμίζεται με Κανονισμό της Κ.Π.Ε.
4. Η προκήρυξη της εκλογής του Προέδρου γίνεται με απόφαση της Κ.Π.Ε. που αποφασίζει και για την κατάρτιση της λίστας των υποψηφίων Προέδρων και τη διενέργεια της εκλογής εντός 30 ημερών.
5. Υποψήφιος Πρόεδρος αναδεικνύεται όποιος προταθεί από το 1⁄4 τουλάχιστον των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή το 1/3 των Περιφερειακών Επιτροπών του Κινήματος, ή το 1/3 των Νομαρχιακών Επιτροπών, ή το 10% τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του Κινήματος. Κάθε Μέλος προτείνει μόνον έναν (1) υποψήφιο.
6. Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται κατά την πρώτη ψηφοφορία το 1⁄2 + 1 των εγκύρων ψηφοδελτίων. Στα έγκυρα ψηφοδέλτια υπολογίζονται και τα λευκά. Σε περίπτωση μη εκλογής Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται Πρόεδρος ο πρώτος σε ψήφους.
7. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι μόνο δύο, γίνεται μία μόνο ψηφοφορία και ο πρώτος σε ψήφους εκλέγεται Πρόεδρος. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι μόνο ένας, εκλέγεται εφόσον λάβει το 50% + 1 των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Άρθρο 53 Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης
1. Για την τήρηση των αρχών του Κινήματος, την προστασία της δημόσιας εικόνας, τον έλεγχο και εφαρμογή του Καταστατικού, των Κανονισμών Λειτουργίας, του Κώδικα Διαφάνειας του Κινήματος εκλέγεται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΚΑΠ).
2. Η ΕΚΑΠ αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Ο Πρόεδρός της απαγορεύεται να κατέχει οποιοδήποτε κυβερνητικό αξίωμα. Σε επίπεδο Νομαρχιακής Επιτροπής εκλέγεται από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομαρχιακή Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΝΕΚΑΠ) και σε επίπεδο Τομεακής Επιτροπής η Τομεακή Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΤΕΚΑΠ).
3. Η ΕΚΑΠ είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισμών Λειτουργίας του Κινήματος που παραπέμπεται από οποιοδήποτε όργανο του Κινήματος. Οι αποφάσεις της ΕΚΑΠ είναι δεσμευτικές.
4. Η ΕΚΑΠ είναι αρμόδια για τη πιστοποίηση του συνόλου των εκλογικών διαδικασιών, δημοψηφισμάτων και ψηφοφοριών, καθώς και της λειτουργίας των οργάνων του Κινήματος βάσει του Καταστατικού και των Κανονισμών.
5. Η ΕΚΑΠ καθορίζει δείκτες για την πιστοποίηση των δράσεων και λειτουργιών του Κινήματος.
6. Η ΕΚΑΠ είναι αρμόδια για τα μέλη των κεντρικών, τριτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργάνων και για κάθε υπόθεση που παραπέμπεται σ’ αυτή από τα κεντρικά όργανα. Για μέλη του Κινήματος και των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων αρμόδιες είναι οι Νομαρχιακές Επιτροπές Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΝΕΚΑΠ) και οι Τομεακές Επιτροπές Καταστατικού και Πιστοποίησης ΤΕΚΑΠ αντίστοιχα. Για μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής τις αποφάσεις της ΕΚΑΠ εγκρίνει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Η ΕΚΑΠ λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο για τις αποφάσεις των ΝΕΚΑΠ και των ΤΕΚΑΠ.
7. Η ΕΚΑΠ επιλαμβάνεται και για κάθε δημοσιοποιούμενη υπόθεση που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της και αφορά μέλος του Κινήματος και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.
8. Η ΕΚΑΠ έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση, οργάνωση και ενημέρωση του Μητρώου Μελών και του Μητρώου Φίλων του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ΕΚΑΠ τηρεί χωριστά τα Μητρώα Μελών και τα Μητρώα Φίλων με τη συνεργασία του Τμήματος Πληροφορικής το οποίο λειτουργεί ως προς τα θέματα του μητρώου υπό την εποπτεία της και την γενική εποπτεία του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
9. Η ΕΚΑΠ ορίζει τις προδιαγραφές για την έκδοση κάρτας μέλους που έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες.
10. Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΚΑΠ καθορίζει τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της.
Μπροστά στο βάναυσο εξευτελισμό των θεσμικών διαδικασιών και στην εσκεμμένη επιλογή της ηγεσίας για ποδηγέτηση της μαζικά εκπεφρασμένης βούλησης του κόσμου του ΠΑΣΟΚ για επανασύνδεση με τις αρχές και αξίες της 3ης του Σεπτέμβρη, στη λογική της δημιουργίας ενός «νέου ΠΑΣΟΚ» με προοδευτικά, πατριωτικά, κοινωνικά, φιλοευρωπαϊκά χαρακτηριστικά και συλλογική, θεσμική, δημοκρατική λειτουργία, κάθε θεσμικό στέλεχος-μέλος του ΠΑΣΟΚ, απ’ όποιο μετερίζι κι αν δραστηριοποιείται, έχει χρέος να συμβάλει στην αναχαίτιση μιας ακόμα θεσμικής εκτροπής που επισφραγίζει, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, ότι το σημερινό πολιτικό υποκείμενο που δραστηριοποιούμαστε αποτελεί ένα κόμμα ιδιωτικής χρήσης, το οποίο καμία σχέση δεν έχει με το ιστορικό ΠΑΣΟΚ που αγαπήσαμε, πιστέψαμε και αγωνιστήκαμε και τον σύγχρονο πολιτικό φορέα που οραματιζόμαστε να γίνει.

Κανένα συνέδριο, κανενός δημοκρατικού κόμματος, από κανένα πρόεδρο ή όργανο κι αν προκηρυχθεί, θεσμικά ή εξωθεσμικά, στη διάρκεια της θητείας του ή εκπρόθεσμα, δεν μπορεί να διεξαχθεί αν δεν τηρεί κατά γράμμα τους κανόνες του ισχύοντος καταστατικού του. Πρόκειται για βασικό δημοκρατικό αξίωμα.
Το ΠΑΣΟΚ ανήκει στο λαό του και δεν είναι ιδιοκτησία κανενός για να το χρησιμοποιεί ως τσιφλίκι του.

Most Popular