Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023
ΑρχικήΚΟΙΝΩΝΙΚΑΗμερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

Στο πλαίσιο της έναρξης δράσεων συνεργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης ΜΙΟ-ECSDE (πρωτοβουλία MEdIES) και νησιωτικών και τουριστικών ΟΤΑ ο Δήμος Λευκάδας οργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας (Διεύθυνση ……..) τη Δευτέρα 4η Νοεμβρίου 2019 (17:15 – 20:30) με θέμα την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά.

Ο Δήμος Λευκάδας, η ΕΕΑΑ και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης  λειτουργώντας με αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης, συνεργάζονται  και υλοποιούν ενημερωτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού και της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ανακύκλωση συσκευασιών και κυρίως στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα, ειδικότερα των πλαστικών μιας χρήσης.

Βασικός στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενημέρωση κοινού και η ευαισθητοποίηση σε θέματα μείωσης της απόρριψης πλαστικών στις θάλασσες, η ενίσχυση των δράσεων ανακύκλωσης σε κάθε περιοχή, η υποστήριξη ομάδων μαθητών και η βιωματική ενεργοποίηση τους απαντώντας ατομικά και ομαδικά στο κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να γίνουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

Αποτελεί βασική προτεραιότητά μας το τρίπτυχο:

Ενημέρωση και ενεργοποίηση των δημοτών σε κάθε νησί και παραθαλάσσια περιοχή

Το μήνυμα να φτάσει σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες

Ενέργειες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών και των εφήβων

Η Ημερίδα αυτή εντάσσεται στην πολιτική προώθησης αποτελεσματικής ανακυκλωτικής συμπεριφοράς από τους πολίτες. Απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους και στοχεύει παράλληλα στην ανάδειξη της συνεργασίας μεταξύ συμβεβλημένων επιχειρήσεων, της τοπικής κοινωνίας, των επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και του Δήμου της Λευκάδας.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος είναι:

 • Περιορισμός χρήσης «πλαστικών μιας χρήσης» κυρίως στα σχολεία όπου γίνεται η εφαρμογή του προγράμματος δράσεων συνεργασίας.
 • Περιορισμός των πλαστικών απορριμμάτων /αύξηση της ανακύκλωσης /βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος των μπλε κάδων στις γειτονιές/σχολεία.
 • Αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών και των οικογενειών τους σχετικά με τα πλαστικά μιας χρήσης, την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Ενημερωμένοι επαγγελματίες εστίασης, τουρισμού, γεωργίας και αλιείας για τα πλαστικά μιας χρήσης.
 • Ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη τοπική κοινωνία στα πλαστικά μιας χρήσης, τις δυνατότητες και την αξία της ανακύκλωσης.

Μεσοπρόθεσμα αναμένεται:

 • Αύξηση των Ρευμάτων Ανακύκλωσης (Μπλε κάδος).
 • Μείωση της επιβάρυνσης των ΧΥΤΑ των περιοχών.
 • Περιορισμός της ρύπανσης από πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.

Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπική λειτουργία και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί πάνω από 2.213 συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Η ΕΕΑΑ οργανώνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Ν. 2939/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών και υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους.

Στα 15 χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΑΑ έχει καταφέρει να καλύψει με τα έργα της σχεδόν το 95% του πληθυσμού της χώρας έχοντας συνεργασία με το 93% των ΟΤΑ στους οποίους είναι τοποθετημένοι σχεδόν 162χιλ. κάδοι ενώ έχουν παραδοθεί και 505 οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ έχει ως αποτέλεσμα να αξιοποιηθούν περίπου 580.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών το 2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕΑΑ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.herrco.gr.

Λίγα λόγια για το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Το MIO-ECSDE είναι μία ομοσπονδία περίπου 128 μεσογειακών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης σε 27 χώρες της ευρωμεσογειακής περιοχής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος & της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το MIO-ECSDE διευκολύνει και υποστηρίζει τέσσερα άλλα δίκτυα σημαντικών μεσογειακών φορέων που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και βιώσιμων προκλήσεων της περιοχής: (1) το Δίκτυο Εκπαιδευτικών (MEdIES), (2) τον Κύκλο των Μεσογειακών Βουλευτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (COMPSUD), μια κεντρική ομάδα βουλευτών, που έχει μέλη από τις περισσότερες μεσογειακές χώρες, (3) τον Κύκλο των Μεσογειακών Δημοσιογράφων για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (COMJESD) και (4) το Μεσογειακό Δίκτυο Πανεπιστημίων για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (MedUnNet) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (UoA).

Το Δίκτυο «MEdIES – Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον & την Αειφορία» είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ και οι δράσεις του περιλαμβάνουν:

 • Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών στα θέματα Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
 • Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της ΠΕ/ΕΑΑ.
 • Την προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Ενημέρωσης (ΤΠΕ) μέσα από εκπαιδευτικές διαδικτυακές εφαρμογές (Πρόγραμμα HYDRIA) και με τη λειτουργία της ιστοσελίδας του δικτύου medies.net.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης ΕΔΩ http://mio-ecsde.org/ και για το Διεθνές Δίκτυο Εκπαιδευτικών ΕΔΩ http://www.medies.net/.

 

Most Popular