Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Μὲ τὴν παρουσία τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡ Λευκάδα τίμησε τὴν πολιοῦχο της, τήν «Kυρά» Φανερωμένη.

Τὴν 24ην Ἰουνίου 2024, ἡ Λευκάδα τίμησε τὴν ἑορτὴν τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴν Σύναξιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Πεφανερωμένης. Εἰς τὴν Ἱ. Μ. Φανερωμένης θησαυρίζεται ἡ θαυματουργὸς Εἰκόνα τῆς πολιούχου τῆς νήσου καὶ προστάτιδος τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Λευκαδίων. Ἐκεῖ ἀκουμπᾶ ἡ ψυχὴ του λευκαδίτικου λαοῦ. Εἰς τὸν ἱερὸν αὐτὸ χῶρον, τὸν ἐξαγνισμένον ἀπὸ τὰ δάκρυα καὶ τὰς προσευχὰς τῶν πιστῶν, τὸν πλήρη παρακλήσεων, εὐχαριστιῶν, δεήσεων καὶ ἱκεσιῶν τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ, προσφεύγει καὶ καταφεύγει ἡ ψυχὴ τοῦ κάθε λευκαδίτη καὶ τῆς κάθε λευκαδίτισσας ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν πιστῶν διὰ νὰ ἐκδηλώσει μὲ τὴν προσευχὴ ὅ,τι δὲν δύναται νὰ ἐκφράσει μὲ λόγια.

Ἡ ἐφετινὴ ἑορτὴ ὅμως ξεχώρισε διότι τίμησε τὴν ἱερὰν πανήγυριν διά τῆς παρουσίας του ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετὰ τῆς τιμίας συνοδείας του. Τὴν Κυριακὴν 23 Ἰουνίου τὸ ἀπόγευμα, σύμφωνα μὲ τὸ μοναστηριακὸν τυπικόν, τὸν Παναγιώτατον ὑπεδέχθησαν εἰς τήν εἴσοδον τῆς Μονῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος καί ἂλλοι ὃμοροι ἀρχιερεῖς, οἱ Καθηγούμενοι τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερῶν Μονῶν Ξενοφῶντος Ἀρχιμ. Ἀλέξιος, Παντοκράτορος Ἀρχιμ. Γαβριὴλ μετὰ πλειάδος πατέρων ὃπου ἐκόσμησαν τὰ ἱερὰ ἀναλόγια καί Ἐσφιγμένου Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος,καθώς καί ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ.Μονῆς Ἀρχιμ. Νικηφόρος, μετά τῶν πατέρων τῆς Ἱ. Μονῆς και οἱ κληρικοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μας. Εἰς τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Παναγιωτάτου παρευρέθησαν ἐπίσης ἡ Γερόντισσα Πορφυρία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Δράμας, ἡ Γερόντισσα Θεοξένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων Κρήτης, ἡ Γερόντισσα Ἀντωνία τῆς Ἰερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Νιρᾶς, οἱ πολιτικὲς καὶ στρατιωτικὲς ἀρχὲς τοῦ τόπου, τὰ πολιτιστικὰ σωματεῖα τῆς νήσου μὲ τὶς παραδοσιακὲς φορεσιὲς καὶ πλῆθος πιστῶν. Τὶς δέουσες τιμές ἀπέδωσαν στρατιωτικὸ ἄγημα καὶ ἡ ἱστορικὴ Φιλαρμονικὴ τῆς Λευκάδος.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέστηκε Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Μονῆς προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Π. συλλειτουργούντων δὲ καὶ συνευχομένων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν. Ὁ Παναγιώτατος ἀκολούθησε τὴν λιτάνευσιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Φανερωμένης συνοδεία τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, τοῦ Ἱεροῦ κλήρου, τῶν μοναστικῶν ἀδελφοτήτων, τῶν ἀρχῶν καὶ πλήθους πιστῶν. Ἐν συνεχείᾳ ἐφύτευσε δενδρύλλιον ἐλαίας καί ἒγιναν τὰ ἀποκαλυπτήρια ἐντειχισμένης πλακὸς ἐπι τὴ ἀναμνήσει τῆς ἐπισκέψεως τῆς Α.Θ.Π τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἔξωθεν τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Μονῆς.

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν Λευκάδα, ὑπῆρξε γεγονὸς σημαντικότατον. Τὸ Ἠγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱ. Μ. Φανερωμένης αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην νὰ τονίσει τὰ ἑξῆς: Ἀπετέλεσε ὑψίστη εὐλογία καὶ μεγίστη τιμὴ ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν νῆσον μας, ἡ πρώτη εἰς τά χρονικά. Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ πνευματικός ἡγέτης ὃλων τῶν Ὀρθοδόξων ἀνά την οἰκουμένην, προσωπικότητα πνευματική. Εἶναι ὁ καλὸς ποιμήν, ὁ στοργικὸς πατήρ ὁ ὁποῖος μεριμνᾶ διά τήν ἐπισύστασιν πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν ἀνύστακτως, παρόλας τάς πολλάς δοκιμασίας τάς ὁποίας συναντᾶ. Ἐργάζεται ἀόκνως ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἔστω καὶ ὀλιγοήμερος λοιπὸν παραμονή του εἰς τὸν τόπον μας, εἰς τὸ νησί μας, περιποίησε μεγίστην τιμὴν καὶ ἰδιαιτέραν εὐλογίαν. Ἐκ μέρους τῶν διοργανωτῶν κατεβλήθη κάθε δυνατὴ προσπάθεια ὥστε ἡ φιλοξενία τοῦ Παναγιωτάτου καὶ τῆς τιμίας Συνοδείας του νὰ εἶναι ἀρτιοτάτη.

Τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱ.Μ.Φανερωμένης αἰσθάνεται τὴν ὑποχρέωσιν νὰ εὐχαριστήσει ὑπεράνω ὃλων τόν Παναγιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον  Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον καί τήν ἐκλεκτήν συνοδείαν του διά τήν ὑψίστην τιμήν καί ἰδιαιτέραν εὐλογίαν. 

Ἐπίσης τούς παρακάτω φορεῖς οἱ ὁποίοι βοήθησαν σημαντικά ὣστε νά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐπίσκεψις αὐτή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς  τήν Λευκάδα:

1.Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, τόν ἐκπρόσωπον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Μητροπολίτην Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιον καί τους ὁμόρους Μητροπολίτας καθώς καί τόν Σεπτόν Ποιμενάρχην μας Σεβασμιώτατον Μητριοπολίτην Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλον. 

2.Τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ.Ἰγνάτιον Ριγανᾶν Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὂρους, ὁ ἒχων τό διακόνημα  τοῦ Τυπικάρη καί  τοῦ Τελετάρχη.

3. Τόν Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον π. Ἀθανάσιον Κοσμᾶν. Τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιον Ζαμπέλην, Ἱεροκήρυκα. Τόν Πανοσιολογιώτατον  Ἀρχιμ. Χριστοφόρον Ἀραβανήν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου Καρυᾶς. Τούς πατέρας Παναγιώτην Ζαβιτσάνον Πρωτοπρεσβύτερον καί Παναγιώτην Λάζαρην διά την σημαντικήν βοήθειαν καί ἂψογον συνεργασίαν των.

4. Τήν ἐκπρόσωπον τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας κ. Ζέτταν Μακρῆ ὑφυπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων. 

5. Τήν Ἑλληνικήν  Ραδιοφωνίαν Τηλεόραση (ΕΡΤ) διὰ τὴν ζωντανὴ μετάδοσιν πανελληνίως μέσῳ τῆς ΕΡΤ-2 καὶ παγκοσμίως μέσῳ τῆς ERT Word τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῆς Λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος.

6. Τήν  ΙΟΝΙΑΝ ΤV διά τήν ζωντανή μετάδοση τῆς ὑποδοχῆς του Πατριάρχου καί ὃλων τῶν Ἱερῶν ἀκολουθιῶν. 

7. Τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν ἀναμετάδοσιν τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς  Θείας Λειτουργίας. 

8.  Τούς μεγάλους χορηγούς τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως:  

Τόν Πρόεδρον  τῆς Ἑταιρείας SKY EXPRESS A.E  κ. Ιωάννην Γρύλον. Τόν Διευθυντήν τοῦ Ἀεροδρομίου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» κ. Ἀλέκον Ἀραβανῆν. Τούς κ. Μιχαήλ Γουρζῆ καί Γεώργιον Περδικάρην τῆς  Ἑταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Τόν κ. Φίλιππον καί τήν κ. Αἰκατερίνην Καφαράκη. Τόν κ. Τριαντάφυλλον Βλάχον Καφετέρια ΚΑΡΜΑ. Τήν  Ἑταιρεία Σοῦπερ Μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ. Τό Ἐπιμελητήριον Λευκάδος καί τόν Πρόεδρον κ. Σωτήριον Σκιαδαρέσην. Τήν Ἑταιρείαν ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ, τόν  κ. Βασίλειον Κατωπόδην ΟΙΚΟΣ DEKOR. Τόν  Ἰατρικόν Σύλλογον Λευκάδος. Τόν κ. Γεώργιον Παρασκευᾶ Ἰατρόν. Τούς  κ. Μάριον Φραγκούλην, κ. Πέτρον Θεριανόν, κ. Δημήτριον Γαζῆν, κ. Γεράσιμον Φωκᾶν, κ. Μαριάνναν Καρφάκη, κ. Μάρκον Φουρλάνην, κ. Νικόλαον Μπόρσαν, Ἠλίαν Παλούκην, κ. Ἰωάννην Καρύδην, κ. Δημήτριον καί Παντελῆν Κατωχιανό, κ. Διονύσιον Γεωργάκην και Γεώργιον καί Αλέξανδρον Τυρολόγο. 

9. Τόν κ. Ξενοφώντα Βεργίνην, Δήμαρχον Λευκάδος, διά τήν σημαντικήν συνδρομήν του τόσον κατά την  ὑποδοχήν ὃσον και εις τήν ἐν γένει φροντίδα δια την διεξαγωγήν τῆς πανηγύρεως. 

10.  Τον Περιφερειάρχην Ἰονίων Νήσων κ. Ἰωάννην Τρεπεκλή καθώς και τόν Ἀντιπεριφερειάρχην τῆς Περιφεριακῆς Ἑνότητος Λευκάδος κ. Ἀντώνιον Δουβίτσαν. 

11.Τόν Διοικητήν ΜΥ FOB Ἀκτίου κ.Γρηγόριον Δῆμον Ἀντισμήναρχον διά τήν προετοιμασίαν τῆς ὑποδοχῆς εἰς τόν Ἀερολιμένα τοῦ Ἀκτίου. Καθώς καί τόν κ. Ἀνδρέαν Δασκαλόπουλον, Ἐπισμηναγόν (ΕΑ) Διοικητήν τῆς 4ης ΜΣΠ.

12. Τά στελέχη τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας ἀπό ΜΥ FOB Ἀκτίου τά ὁποία  λιτάνευσαν τήν Ἱεράν Εἰκόνα.

13. Tό ἂγημα ἀποδόσεως τιμῶν ἀπό τό 2/39 Σύνταγμα Εὐζώνων Μεσολογγίου.

14. Τόν κ. Ἰωάννην Σπυρόπουλον, Ταξίαρχον Ἀστυνομικόν Διευθυντήν, τά στελέχη καί τό προσωπικό τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας διὰ τὴν ἀπρόσκοπτον καὶ ἀσφαλὴ προσέλευσιν τῶν προσκυνητῶν. 

15. Τόν κ. Παναγιώτην Λεονταράκην, Λιμενάρχην καθώς καί τά στελέχη τοῦ Λιμεναρχείου οἱ ὁποῖοι περιέφεραν τήν Ἱεράν Εἰκόνα τῆς  Παναγίας τῆς Φανερωμένης κατά τήν  λιτάνευσιν αὐτῆς.

16. Τόν Ἰωάννην Μπάκαβον Διοικητήν καί τό νοσηλευτικόν προσωπικό τοῦ Νοσοκομείου μας, τό ΕΚΑΒ καθώς καί τόν κ. Ἰωάννην Λιάπην Διοικητήν τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας διά τήν ἑτοιμότητα εἰς τήν ὁποίαν εὑρέθησαν, προκειμένου νά ἀνταποκριθοῦν εἰς κάθε ἐνδεχόμενην περίστασιν. 

17. Τὴν Φιλαρμονικὴν Ἑταιρείαν Λευκάδος καὶ τά Σωματεία Νέα Χορωδία Λευκάδος, Ὀρφέας Λευκάδος, Σύλλογον Ἀγερμός, Σύλλογον Ἀλεξάνδρος – Νυδριοῦ, Σύλλογον Σκάρων, Σύλλογον «Ὁ Φωτεινός» Σφακιωτῶν, την Ἁγιομαυρίτικην παρέα, τόν Ποντιακόν Σύλλογον Ἃγιος Νικόλαος Βονίτσης διὰ τὴν ἄψογον παρουσίαν τους εἰς τήν ὑποδοχήν καί κατά τήν λιτάνευσιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί εἰς ἂλλας ἐκδηλώσεις. 

18. Τόν Καλλιτεχνικόν Διευθυντήν κ. Γεώργιον Κατρῆν καί τόν συνεργάτην του κ. Σπυρίδωνα Παπουτσόπουλον καί ὃλους τούς συντελεστάς τῆς μεγάλης ἐκδηλώσεως τοῦ πολύτεχνου ἀφιερώματος εἰς τόν Ἀριστοτέλην Βαλαωρίτην διὰ τὴν ἐπέτειον τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς γέννησεώς του παρουσία τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τὸ ὁποῖον ἔλαβε χώραν εἰς τὸ Ἀνοιχτὸν Θεάτρον Λευκάδος.

19. Τό ΚΤΕΛ Λευκάδος διά τήν διευκόλυνσιν τῶν προσκυνητῶν. Τούς ὁδηγούς τῶν λεωφορείων μεταφορᾶς τῆς συνοδείας τοῦ Πατριάρχου μας.

20. Τούς ἀρτοποιούς κ. Χρῆστον Ἀργυρὸν καί κ. Ἀπόστολον Βερύκιον, γιὰ τὰ ἀρτοσκευάσματα. Τόν κ. Σπυρίδωνα Βεργίνην  διά τήν προσφοράν ἀναψυκτικῶν κ.λ.π. Τήν κ. Σταυρούλα Βλάχου. (Πρακτορεῖον Μεταφορῶν). Την  κ. Λιλή Πολυμέρη. 

21. Τόν Πρωτοπρεσβύτερον π. Θεοδόσιον Δενδρινόν τόν ἐξ Ἰθάκης, ὁ ὁποῖος περιποιήθηκε τούς ὑψηλούς προσκυνητάς ἒχων τήν ἐπιμέλειαν τῆς τραπέζης. Τούς βοηθούς του  ἂνδρας καί γυναίκας.

22. Τήν οἰκογένειαν τοῦ Κων/νου Ἀργύρη διά τήν παράθεσιν δείπνου εἰς τήν Α.Θ.Π. μετά τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ.

23. Τόν κ. Σπυρίδωνα Ἀργύρη Πολιτικόν Μηχανικόν, διά τόν συντονισμόν τῆς  Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως.

24. Τήν κ. Χαράν Τυπάλδου, Φιλόλογον διά τήν ἐπιμέλειαν τῶν κειμένων.

25. Τόν Πρόεδρον κ. Λάμπρον Γεωργάκην καί τά μέλη τοῦ Σωματείου «Φίλων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης», διὰ τὸν εὐπρεπισμόν τῶν χώρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τήν προσφοράν γλυκισμάτων καί ἐδεσμάτων καθώς καί διά τὴν ἀρωγήν τους εἰς τήν ὅλην διοργάνωσιν τῆς Πανηγύρεως, καὶ πολλοὺς ἄλλους διὰ τὴν γενναιόδωρον προσφορὰν τῶν προϊόντων τους. 

26. Τούς Ἐπιτρόπους καί διακονητάς ἂνδρας καί γυναῖκας, νέους καί νέας ἀπό τήν πόλιν καί τήν ὓπαιθρον τῆς Λευκάδος καί ἰδιαιτέρως τόν κατά πάντα ἂξιον καί προθυμότατον Ἀπόστολον Καρανθίμου, ὁ ὁποῖος συντόνισε τά τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐπρεπείας τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῆς Ἱ.Μονῆς καί τά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Παντοκράτορος καί τοῦ τάφου τοῦ Ἀριστ. Βαλαωρίτου.

Τέλος εὐχαριστοῦμεν θερμῶς ὃλους ὃσοι προθύμως προσήρχοντο εἰς τήν Ἱεράν Μονήν προκειμένου νά παράσχουν τάς ὑπηρεσίας των συνεργαζόμενοι μέ τούς πατέρας τῆς Ἱ.Μονῆς, ὣστε ἡ πανήγυρις νά πραγματοποιηθεῖ μέ κάθε τάξιν καί λαμπρότητα.

Εὐχόμεθα ὁλοψύψως ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἡ Πεφανερωμένη μας νά χαρίζει πλουσίαν τήν εὐλογίαν της καί εἰς τήν  χώραν μας καί τήν Λευκάδα μας. 

Ἐκ τοῦ Ἡγουμενοσυμβούλιου

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Λευκάδος

Most Popular