Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕυρωπαϊκό Πρόγραμμα RESTwithEU για εστιατόρια και start-ups/παρόχους λύσεων

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RESTwithEU για εστιατόρια και start-ups/παρόχους λύσεων

Το ευρωπαϊκό έργο RESTwithEU εστιάζει στον εντοπισμό και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και την ποικιλομορφία του κλάδου των εστιατορίων με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, τις νεοφυείς και τους παρόχους υπηρεσιών.  Εστιατόρια, νεοφυείς επιχειρήσεις και πάροχοι υπηρεσιών από όλη την Ευρώπη θα επιλεγούν ως μέλη δέκα πιλοτικών ομάδων για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στον τομέα των εστιατορίων, εφαρμόζοντας λύσεις με οικονομική ανταμοιβή από 6000 έως 12000 ευρώ (ανάλογα με το μέγεθος της πιλοτικής δράσης), ποσό που μοιράζεται ανάμεσα σε εστιατόριο, startup και εμπειρογνώμονα.  Με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος, το έργο αναζητά:-Εστιατόρια Πρόκειται για μικρά και μεσαία εστιατόρια, καφετέριες, pubs, κλπ. που ενδιαφέρονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του RESTwithEU και να εφαρμόσουν νέα καινοτομικά ψηφιακά εργαλεία. Απαιτείται, εκ μέρους τους, μια δέσμευση (χρονική και ομαδική) και θα πρέπει να είναι ανοιχτοί στην αλλαγή των υφιστάμενων λειτουργιών και διαδικασιών και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή εργαλείων.  -Start-ups / Πάροχοι Υπηρεσιών
 Πρόκειται για εταιρίες που έχουν τουλάχιστον 1 εργαζόμενο και μια σταθερή ομάδα εργασίας, ικανή να αποδείξει ότι η λύση που προτείνουν είναι λειτουργική και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του έργου. Θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να εφαρμόσουν και να βελτιώσουν τις λύσεις τους και να προσαρμοστούν στις προκλήσεις και τις ανάγκες του εστιατορίου. 
 Η διαδικασία συμμετοχής είναι ανοιχτή από 21 Φεβρουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2023. Απαιτείται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας για την υλοποίηση του έργου.  

Για περισσότερες πληροφορίες: Επιμελητήριο Λευκάδας κα. Αγλαΐα Κυριάκου : τηλ επικ. 2645021754 aglaiadiax@admin  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα: https://restwith.eu/about-the-project
Φόρμα Συμμετοχής για Εστιατόρια: https://restwith.eu/open-call/restaurants/#open-call-form 
Φόρμα Συμμετοχής για Start-ups/Παρόχους Υπηρεσιών: https://restwith.eu/open-call/solution-providers/#open-call-form
 Όροι και Προϋποθέσεις: https://restwith.eu/wp-content/themes/restTheme-2/assets/RESTwithEU-Open_%20Call_Participation_terms.pdf  

Most Popular