Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» ΣΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΒΒΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε» ΣΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΒΒΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

βουλΜε επιστολή που απέστειλε ο βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς στις την 17-2-2017 στην «Εθνικό Κτηματολόγιο Α.Ε», ζήτησε αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες για τις διορθώσεις σφαλμάτων σε περιοχές του κτηματολογίου της Λευκάδας.

 

Α. Σύμφωνα με το έγγραφο-απάντηση της «Κτηματολόγιο Α.Ε.» και προφορικές διευκρινίσεις προς τον βουλευτή, γνωστοποιήθηκε ότι στις 95 κτηματολογικές ενότητες από σύνολο 660, στις οποίες διαπιστώθηκαν σφάλματα που υπερέβαιναν το 30% των γεωτεμαχίων κάθε ενότητας και αφορούν συνολικά 5.348 γεωτεμάχια, θα πραγματοποιηθεί εκ νέου κτηματογράφηση, μέσω διαγωνισμού με την επιλογή νέου αναδόχου.

Ήδη για την επιλογή αναδόχου έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του διαγωνισμού, καθότι έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος της έγκυρης συμμετοχής των διαγωνιζομένων, δηλαδή έλεγχος της πληρότητας των φακέλων τους, του δικαιώματος συμμετοχής τους στη διαδικασία, της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, της οικονομικής και χρηματοδοτικής επάρκειας αυτών και  της ύπαρξης επιπλέον ζητούμενης ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.

Τονίζεται ότι μετά από επικοινωνία που είχε ο βουλευτής για το θέμα με ανώτατα στελέχη της «Εθνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.», διευκρινίστηκε ότι ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να λειτουργήσει Ειδικό Γραφείο, στο οποίο θα προσέρχονται οι δικαιούχοι μόνο για τη διόρθωση σφαλμάτων.

 

Β. Στο έγγραφό της η Εταιρεία ενημέρωσε τον κ.  Καββαδά, ότι επίκειται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων από την επιτροπή του διαγωνισμού, κατόπιν της οποίας θα ελεγχθούν οι οικονομικές προσφορές, θα συνταχθούν τα σχετικά πρακτικά κατάταξης των διαγωνιζομένων και θα κληθεί ο πρώτος στη σειρά κατάταξης να υποβάλει τα δικαιολογητικά του, με σκοπό να εκδοθεί η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης.

 

Γ. Εν συνεχεία η «Εθνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.» διευκρίνισε ότι, δεν μπορεί να γίνει ακριβής εκτίμηση της ημερομηνίας υπογραφής της συμβάσεως και έναρξη της κτηματογράφησης, διότι δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η έκβαση των προσφυγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, στις οποίες έχουν δικαίωμα να προβούν οι μη επιλεχθέντες διαγωνιζόμενοι, η δε υπογραφή της σύμβασης θα συντελεστεί μετά από το τελικό θετικό έλεγχο που θα διενεργήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Δ. Αναφορικά με τις ήδη κτηματογραφηθείσες περιοχές του Νομού Λευκάδας, όπου τα σφάλματα στις αρχικές εγγραφές ήταν λιγότερα από το 30% σε κάθε κτηματολογική ενότητα, η προθεσμία διόρθωσης είναι 14 χρόνια μετά το κλείσιμο της κτηματογράφησης (όπως ορίζει ο νόμος).

 

Σύμφωνα με την απάντηση που απέστειλε η «Εθνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.» στο βουλευτή, η διαδικασία για την επαναχωροθέτηση των κτηματογραφημένων ακινήτων στη Λευκάδα, δεν αφορά όσους παρέλειψαν να δηλώσουν το δικαίωμά τους, αλλά πρόκειται για διορθωτική διαδικασία με εξωδικαστικό τρόπο με στόχο τον ορθό προσδιορισμό της θέσης και των ορίων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα (όσοι δηλ. έχουν γεωμετρικές αποκλίσεις στα ακίνητά τους), κάτι που ορίζεται στο αρ. 19 παρ. 2 του Νόμου 2664/1998.

Αυτοί που παρέλειψαν να δηλώσουν τα δικαιώματά τους στα ακίνητα ιδιοκτησίας τους, μπορούν να το πράξουν μέσω της δικαστικής οδού και συγκεκριμένα μέσω του αρ. 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 εντός της υφιστάμενης 14ετούς προθεσμίας που καθορίζεται στο Νόμο.

 

Ε. Στην επικοινωνία του βουλευτή διευκρινίστηκε ότι, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση που να προβλέπει τη μόνιμη λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου στη Λευκάδα (πέραν των ήδη υφιστάμενων), καθώς αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου, πανελλαδικού σχεδιασμού για τη λειτουργία σχετικών γραφείων σε όλη τη χώρα.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισημαίνεται ότι, οι διορθώσεις στην ορθή απεικόνιση των ακινήτων (επαναχωροθέτηση), στις κτηματολογικές ενότητες που έχει ήδη κλείσει το κτηματολόγιο ισχύει η προθεσμία των 14 ετών από την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών ανά κτηματολογική ενότητα, δηλαδή οι τελικές προθεσμίες της επαναχωροθέτησης των ήδη κτηματογραφημένων ακινήτων στη Λευκάδα διαμορφώνονται ως εξής:

 

Απόλπαινα: 18/5/2018

Τσουκαλάδες: 21/9/2018

Λευκάδα: 17/12/2021

Καριώτες: 13/10/2023

Κατούνα: 13/10/2023

Σφακιώτες: 16/9/2018

Αλέξανδρος: 22/12/2018

Βαυκερή: 21/7/2019

Πλατύστομα: 11/08/2019

Νυδρί: 17/12/2021

Τοπικό διαμέρισμα Καρυά (πρώην Κοινότητα Καρυάς): 04/03/2025

Πηγαδησάνοι: 04/03/2025

 

Τέλος για την κτηματογράφηση των περιοχών του νησιού, στις οποίες δεν έχει  ξεκινήσει ακόμα το κτηματολόγιο, ο βουλευτής ενημερώθηκε ότι έχει προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός από τον Απρίλιο του 2016, για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε 57 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, προκειμένου να τελειώσει η δημιουργία Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της Ελλάδας.

 

Για να δείτε ολόκληρη την απάντηση της «Εθνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.» πατήστε εδώ 

Most Popular