ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

0
882

 

 Συνεδρίασε σήμερα έκτακτα στις 10 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λευκάδας. Η πρόσκληση έγινε από τον προεδρεύοντα του Οργάνου Κ. Πολίτη Σπύρο, εντεταλμένο Πολιτικής προστασίας.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος Λευκάδας Κ. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος, ο οποίος παρουσίασε την δράση του Δήμου σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας. Συμμετείχαν επίσης: ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Λιμενάρχης Λευκάδας, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης, εκπρόσωπος του Διοικητή της 4ης Μ.Σ.Ε.Π. της Αεροπορίας, ο Δασάρχης Λευκάδας, ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, οι Αντιδήμαρχοι Κ. Σέρβος Κων/νος και Φίλιππας Γεώργιος, οι Διευθυντές οι Προϊστάμενοι και υπάλληλοι των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου καθώς και εκπρόσωπος της ομάδας εθελοντών.

Από πλευράς του Δήμου Λευκάδας, την εισήγηση έκανε ο Προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Κ. Γεωργουλόπουλος Δημήτρης.

Κατά τη συζήτηση αξιολογήθηκε η παρούσα κατάσταση. Ακολούθησε από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα η αναφορά των μέτρων που έχουν παρθεί καθώς και το σχέδιο δράσης σε περίπτωση εμφάνισης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Διαπιστώθηκε υψηλός βαθμός συνεργασίας καθώς και η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα έτσι ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ