Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ   ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ...

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ   ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΤΑΟΛ”                              

ΛΕΥΚΑΔΑ  12-1-2018

                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ     ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΤΑΟΛ                       

     Κύριοι,

Μετά την υπ΄ αρ.  απόφαση 103/11-1-2018 του Δ.Σ του Α.Ο.Ε.Σ.  Λευκάδας “ΤΑΟΛ”, καλούμε τα μέλη   του Συν/σμού   μας  σε  εκλογική Γενική Συνέλευση στις  28-1-2018, ημέρα Κυριακή  και ώρα 9.00 π.μ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λευκάδας (πάνω από τα γραφεία του ΤΑΟΛ) με θέμα :

 

«Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή:

1)  Διοικητικού  Συμβουλίου του Συν/σμού

2)  Εποπτικού Συμβουλίου του Συν/σμού και

3)  Αντιπροσώπου στη ΚΕΟΣΟΕ».

 

Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν σύμφωνα με τον Ν.  4384/2016 «Αγροτικοί Συν/σμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» .

Οι αντιπρόσωποι θα φέρουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα και το ΑΦΜ τους  για να μην προκύψουν θέματα αναγνώρισής των από την Εφορευτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση μη επίτευξης  απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις  4-2-2018, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με το ίδιο θέμα, χωρίς νέα πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2645022319.

 

 

                                                                                                    ΜΕ ΤΙΜΗ

                                                                                          Α.Ο.Ε.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                                                     “ΤΑΟΛ”

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                        ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

 

Most Popular