Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕκλογοαπολογιστική ΓΣ και κοπή βασιλόπιτας στο Σωματείο Φίλων Μονής Φανερωμένης

Εκλογοαπολογιστική ΓΣ και κοπή βασιλόπιτας στο Σωματείο Φίλων Μονής Φανερωμένης

Θέμα: Γενική Συνέλευση 2018 – Κοπή Βασιλόπιτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο πρόεδρος τού Σωματείου μας, βάσει των προβλεπομένων στο καταστατικό, συγκαλεί ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 5:30μ.μ. στην αίθουσα τού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδος (οδός Σικελιανού & Σβορώνου) με θέματα:

  1. την έγκριση των πεπραγμένων τού παρελθόντος έτους,
  2. την έγκριση τού ισολογισμού της παρελθούσης οικονομικής χρήσεως,
  3. την έγκριση τού προϋπολογισμού τού τρέχοντος οικονομικού έτους,
  4. συζήτηση επί όλων των θεμάτων που αφορούν το Σωματείο,

και προσκαλεί όλα τα μέλη να συμμετάσχουν σε αυτήν.

Η Γενική συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία αν και εφόσον συμμετέχει τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών τού Σωματείου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Τακτική Συνέλευση θα επαναπροσδιοριστεί την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο στις 6:30μ.μ.

  Τα μέλη μπορούν να τακτοποιήσουν την ετήσια συνδρομή των 5 € στον ίδιο χώρο από τις 5:00μ.μ.

  Μετά το πέρας της Συνελεύσεως θα επακολουθήσει η κοπή της βασιλόπιτας.

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                          Η Γεν. Γραμματέας

Γεράσιμος Φωκάς                                                Αρχοντία Μιχαήλογλου

Most Popular