Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕκλογική Απόφαση Βορίδη μες στο κατακαλόκαιρο (ΦΕΚ)

Εκλογική Απόφαση Βορίδη μες στο κατακαλόκαιρο (ΦΕΚ)

Μες στα “μπάνια του λαού”, θυμήθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών να εκδώσει Απόφαση εκλογικού περιεχομένου και συγκεκριμένα να καθορίσει τα βιβλία της ψηφοφορίας.

Ειδικότερα, στο Φ.Ε.Κ. Β’ 3139/19.7.2021 δημοσιεύθηκε Απόφαση από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου, με τελικό υπογράφοντα το Μάκη Βορίδη, με την οποία καθόρισε « τον τύπο των βιβλίων ψηφοφορίας και πράξεων εφορευτικής επιτροπής, που εφεξής χρησιμοποιούνται από τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων κατά τη διενέργεια Εθνικών εκλογών, Ευρωεκλογών και εκλογών για την Αυτοδιοίκηση ».

 

Η Απόφαση διακρίνεται σε τρεις Ενότητες, εκ των οποίων η Α’ αφορά τις Βουλευτικές εκλογές, η Β’ τις Ευρωεκλογές και η Γ’ τις Αυτοδιοικητικές εκλογές.

 

Η Γ’ μάλιστα διακρίνεται σε τρεις Υποενότητες, μία για τις «Δημοτικές», μία για τις «Περιφερειακές», αλλά και μία ξεχωριστή για τις «Κοινοτικές» εκλογές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις Κοινότητες επιμένει να τις αναφέρει «Κοινότητες» (όπως δηλαδή ονομάζονταν επί ΣΥΡΙΖΑ), ενώ πλέον έχουν μετονομαστεί σε «Δημοτικές Κοινότητες» σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 του ν.4804/2021.

Ορίζει ότι θα υπάρχει « Β. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Κοινοτικών εκλογών, το οποίο περιέχει: Το Βιβλίο Διαλογής Υπέρ Συνδυασμών / Το Βιβλίο Διαλογής ψήφων Υπέρ των Υποψηφίων Συμβούλων κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων / Το Βιβλίο διαλογής ψήφων Υπέρ των μεμονωμένων Υποψηφίων Προέδρων κοινοτήτων κάτω των 300 κατοίκων. »

 

Για να αιτιολογήσει την έκδοση της Απόφασης, ο Μάκης Βορίδης αναγράφει δύο επιχειρήματα:

« – Την ανάγκη επαναδιαχωρισμού του Βιβλίου Πρωτοκόλλου ψηφοφορίας, που βάσει της υπ’ αρ. 25020/4.4.2019 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ενοποιήθηκε για τις ανάγκες της ταυτόχρονης διενέργειας Περιφερειακών εκλογών και Ευρωεκλογών το έτος 2019.

– Την ανάγκη δημιουργίας ενιαίου καταλόγου βιβλίων πράξεων εφορευτικής επιτροπής και λοιπών βιβλίων ψηφοφορίας για όλες τις κατηγορίες εκλογών και εκλογικών κέντρων για την απλούστευση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισής τους. »

 

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης

Most Popular