Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΕκλογές Ιατρικών Συλλόγων

Εκλογές Ιατρικών Συλλόγων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ιωάννου Μελά 193  Λευκάδα 31 100

Τηλ. 26450 24507   e-mail: islefkadas@gmail.com

Α.Π.(εξερχ.): 157

Λευκάδα:01.09.2022                                                                                                                         

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 16-10-2022 διεξάγονται σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων τους.                                                                                                     Σύμφωνα με το Ν. 4512/2018 άρθρο 303 παρ. 2α προβλέπεται ότι:                                                   1. Δικαίωμα του εκλέγειν:  έχουν τα μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο οκτώ(8) ημερολογιακές μέρες πριν τις αρχαιρεσίες (15/10/2022).                                                                       2. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι: στα όργανα των Ιατρικών Συλλόγων έχουν τα μέλη του που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο τριάντα(30) ημερολογιακές ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες (15-09-2022).                                                                                                          3.Τυχόν κωλύματα στο δικαίωμα του εκλέγειν / εκλέγεσθαι αναφέρονται επακριβώς στο Ν.4512/2018  άρθρο 303 παρ. 2α-δ.                                                                                                        4. Οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι είτε ως μαμονωμένοι υποψήφιοι  είτε ως συνδυασμός , πρέπει τριάντα(30) ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών (15/09/2022), να υποβάλλουν αίτηση στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου (Ν.4512/201/ άρθρο 305 παρ.2).

Most Popular