Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΕΡΓΟ CIRCLE-IN:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΕΡΓΟ CIRCLE-IN:

Η κυκλική οικονομία προσφέρει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε εκ νέου την οικονομία, καθιστώντας την πιο αειφόρο και ανταγωνιστική για τις επιχειρήσεις, τις βιομηχανίες και τις τοπικές κοινότητες. Αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, να προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, να συμβάλλει στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι και οι νέες χρηματοδοτήσεις στρέφονται σε στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων, σε έργα διαχείρισης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων.

Το Επιμελητήριο Λευκάδας το 2016 συμμετείχε ως εταίρος  στην κατάθεση της πρότασης  για το έργο “Circle-Ιn” που αφορά την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Κύριες Δράσεις:

  • H Κοινή Πλατφόρμα με υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι έτοιμη!

“Η Κοινή Πλατφόρμα του έργου CIRCLE-IN αποτελεί την κύρια εκροή του και ένα σημαντικό εργαλείο προώθησης της κυκλικής οικονομίας στα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και στο κοινό-στόχο του έργου. Μέσω της Πλατφόρμας προσφέρεται υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίες ενημερώνουν ενδιαφερόμενους σχετικά με τις αρχές και εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας, τους εκπαιδεύουν, τους δικτυώνουν και τους καθοδηγούν στην υλοποίηση σχετικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων.”

Εγγραφείτε στην πλατφόρμα του έργου, που έχει γίνει σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και τους Ιταλούς εταίρους,  για να ενημερώνεστε συνεχώς:

http://platform.circle-in.eu/you-have-to-login-to-access-offer-demand-matching-service/?redirect_to=%2Fapollo-e-learning%2F&fbclid=IwAR0MwLhr-Q1OSLeMsUCP2i66HHzZaFSJKtFRQieWwS749rigOfClc2WK8FU

  • Circle-In Web Academy

Στα πλαίσια του έργου,  μέσω της πλατφόρμας αυτής,  θα πραγματοποιηθεί εντός του Νοεμβρίου ένα Web Academy, το οποίο αποτελεί κύκλο σεμιναρίων, διάρκειας 2 ημερών και αποτελεί μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Λευκάδας  για κατάρτιση όλων των επιχειρήσεων  με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης επιχειρηματικών ικανοτήτων στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Web Academy του Επιμελητηρίου Λευκάδας.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Σκιαδαρέσης Σωτήρης

Most Popular