Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ &

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

               “ΤΑΟΛ”

Γολέμη 5-7, 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ

ΤΗΛ.2645022319, ΦΑΞ 2645025898

email : taol@otenet.gr

                                                         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» διαθέτει προς ενοικίαση γραφείο 40 τμ. συν 8 τ.μ. βοηθητικοί χώροι επί του δευτέρου ορόφου του κτιρίου της Διοίκησης του ΤΑΟΛ ,επί της οδού Γολέμη 5-7 στη πόλη της Λευκάδας .

Για το ακίνητο  αυτό προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται για την ενοικίασή του να εκδηλώσει ενδιαφέρον με την υποβολή φακέλου προσφοράς, η οποία θα περιέχει τα παρακάτω :

1. Το προσφερόμενο  μηνιαίο καθαρό μίσθωμα πλέον χαρτοσήμου.

2.Προκαταβολή ενός (1) μισθώματος με την υπογραφή του συμφωνητικού.

3. Εγγύηση ενός (1) μισθώματος για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 4.Υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας με την υπογραφή του συμφωνητικού.

5. Υπεύθυνη δήλωση για την ασφαλιστική κάλυψη  του χώρου ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου.

6. Υπεύθυνη δήλωση  ότι η δραστηριότητα που θα ασκηθεί δεν θα είναι ανταγωνιστική των δραστηριοτήτων του Συν/σμού.

            Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα ελεγχθούν από το Συν/σμό, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να αποδεχθεί ή όχι κατά την ανεξέλεγκτο κρίση του οποιαδήποτε προσφορά ή να απορρίψει το σύνολο των προσφορών, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση κατά του Συν/σμού από τη συμμετοχή τους.

            Ο φάκελος πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία του Συν/σμού, στη Δ/νση : Γολέμη 5-7, 31 100 Λευκάδα έως τις 15-7-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.

             Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού, στο τηλέφωνο 26450 22319 στην κ. Καρύδη Κων/να.

                                                                           Λευκάδα 22-6-2022

                                                                          Α.Ο.Ε.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                                   «ΤΑΟΛ»

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                         ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ                                        

Most Popular