Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ:"ΟΥΔΕΠΟΤΕ σκέφτηκε να αξιοποιήσει την παραλία «Μύλος» της Τ.Κ Αγίου Νικήτα...

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ:”ΟΥΔΕΠΟΤΕ σκέφτηκε να αξιοποιήσει την παραλία «Μύλος» της Τ.Κ Αγίου Νικήτα η παρούσα Δημοτική Αρχή”

Η

Η παρούσα Δημοτική Αρχή ΟΥΔΕΠΟΤΕ σκέφτηκε να αξιοποιήσει την παραλία «Μύλος» της Τ.Κ Αγίου Νικήτα και γι’ αυτό ουδέποτε πρότεινε στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου δημοπράτηση τμήματος αιγιαλού – παραλίας.

Δυστυχώς, εν αγνοία του Δήμου, η ΕΤΑΔ Α.Ε. μίσθωσε τμήματα παλαιού αιγιαλού, και κατ’ επέκταση η Κτηματική Υπηρεσία τμήματα αιγιαλού – παραλίας, τον περασμένο Μάιο σε επιχειρηματίες της Λευκάδας.

Μόλις το αντιληφθήκαμε, εξ αιτίας απαράδεκτων τεχνικών παρεμβάσεων στον παλαιό αιγιαλό, τις οποίες αποτρέψαμε με πολεοδομική παρέμβαση, στείλαμε επιστολή στις 29 Μαΐου 2018  (αριθ. πρωτ.: 10587/29-5-2018) με υπογραφή του κ. Δημάρχου στην ΕΤΑΔ Α.Ε. (Επισυνάπτεται παρακάτω).

Με την επιστολή αυτή ζητούσαμε την άμεση ανάκληση πιθανής παραχώρησης παλαιού αιγιαλού για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, τους οποίους επαρκώς αιτιολογούσαμε.

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση από την ΕΤΑΔ Α.Ε..

Ύστερα από τη χθεσινή πληροφόρηση που είχαμε, για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλώστρων στην παραλία «Μύλος», με νέα επιστολή (αριθ. πρωτ.:14200/12-7-2018), του κ. Δημάρχου, εκφράζουμε τις κατηγορηματικές αντιρρήσεις μας και επαναλαμβάνουμε την ανάγκη άμεσης ανάκλησης της συγκεκριμένης παραχώρησης (Επισυνάπτεται παρακάτω).

Ως Δημοτική Αρχή επιμένουμε στη διατήρηση της φυσιογνωμίας της απείρου φυσικού κάλους παραλίας «Μύλος» και δεν θα ανεχτούμε κάθε έμμεση ή άμεση αλλοίωσή της. Γι’ το λόγο αυτό, ούτε ήταν ούτε είναι στις προθέσεις μας και η όποια διάνοιξη δρόμου πρόσβασης σε αυτήν.

Πρέπει επιτέλους όλοι να αντιληφθούν ότι δεν πρέπει να υποταχθούν τα πάντα στη λογική του κέρδους.

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

      ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση :     Διοικητήριο

Ταχ. Κώδικας: 31100, Λευκάδα

Τηλέφωνα:      2645360511

Fax:                   2645360510

e-mail:               info@lefkada.gov.gr

kondra25514@gmail.com

 

 

        Λευκάδα 29 Μαΐου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 10587

 

Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

         ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.

         Υπ’ όψιν  κ. Τερζάκη Γεωργίου

         Βουλής 7

         Τ.Κ. 10526

 

 Κοιν.: Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας

           Δαίρπφελδ 10.

           Λευκάδα

 

 

 

         ΘΕΜΑ: Χορήγηση για στοιχεία ακινήτου στη θέση “Μύλος” Αγ. Νικήτα Λευκάδας.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε, στην θέση – παραλία «Μύλος» ή «Τσονάκια» της τοπικής κοινότητας Αγίου Νικήτα του Δήμου Λευκάδας, υπάρχει ακίνητο ιδιοκτησίας της ΕΤ.Α.Δ.  Α.Ε..

 

Επειδή:

 1. H παραλία – θέση «Μύλος» ή «Τσονάκια», είναι σπάνιας οικολογικής αξίας, αποτελούμενη από αμμοθινικό τύπου οικότοπο, χαμηλών θινών, αποικιζόμενα από σειρά ειδών αμμόφιλων, μεταξύ αυτών και ο επονομαζόμενος «Κρίνος της θάλασσας», ο οποίος έχει καταγραφεί σε 34 περιοχές του δικτύου Natura και συγκαταλέγεται στην κατηγορία «Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας», επιλεγόμενη από θαλάσσιες χελώνες για την επώαση των αυγών τους.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει χαραχτεί δρόμος πρόσβασης σε αυτήν με αυτοκίνητο και κατά συνέπεια δεν είναι νόμιμα υφιστάμενος και δεν δύναται να χαραχτεί άνευ ανεπανόρθωτης βλάβης του οικοτόπου.

 

 1. Το Σάββατο 12-5-2018, κατόπιν καταγγελίας, διαπιστώθηκε, σε μέρος του παλαιού αιγιαλού της ως άνω παραλίας, να διενεργούνται εργασίες ισοπέδωσης χαμηλών θινών της παραλίας, ήτοι αλλαγής του τοπογραφικού ανάγλυφου καθώς και εκχέρσωση θέσεων και εκρίζωση αμμόφιλων, προχωρώντας σε εργασίες επιχωματώσεων και διαμορφώσεων του εδάφους ενώ όπως αποδεικνύεται και από το φωτογραφικό υλικό που προσκομίζω, άγνωστοι εργάτες, οι οποίοι κατά δήλωση τους ενεργούσαν για λογαριασμών όμορων ιδιοκτητών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν μισθώσει από την εταιρεία σας ακίνητο, ετοιμάζονταν να κάνουν χρήση τσιμέντου, ήτοι να προχωρήσουν εντός περιοχής αμμοθινών σε τσιμεντόστρωση, ήτοι σε κατασκευή που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος.

Κατόπιν κλήσης της αστυνομίας ετράπησαν σε φυγή.

Παράλληλα με εντολή μου διενέργησε αυτοψία η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Λευκάδας.

Σημειώνω ότι η ως άνω δράση τους, απασχόλησε και τον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο.

 

 1. Οι ως άνω, ισχυρίστηκαν προφορικά ότι ενεργούσαν για λογαριασμό όμορων ιδιοκτητών, οι οποίοι κατά τα λεγόμενα τους έχουν μισθώσει από την εταιρεία σας μέρος του ως άνω ακινήτου.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2971/2001 «ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και καταγράφονται ως δημόσια κτήματα».

 

 1. Η τυχόν παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του Ν. 4467/2017 και των άρθρων 2, 7, 15 και 31 του Ν. 2971/2001., ενώ η όποια παραχώρηση γίνεται υπό το πρίσμα της προστασίας των ακτών και της προστασίας του οικοσυστήματος των παράκτιων ζωνών, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό παραχώρηση συγκεκριμένου τμήματος του αιγιαλού, παραλίας και δεν παραβλάπτεται ή κατά προορισμό χρήση του ως κοινόχρηστού αγαθού. (ΥΑΔΔΠ/2017 ΦΕΚ Β 1636)

 

 1. Απλή χρήση του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού και της παραλίας είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στην φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους ( άρθρο 13 παρ 1 του Ν. 2971/2001).

 

 1. Η τυχόν παραχώρηση για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας επιτρέπεται σε θέσεις όπου, εφόσον υπάρχει δρόμος πρόσβασης σε αυτές, θα είναι νόμιμα υφιστάμενος, ενώ απαγορεύεται επί των αμμοθινών, οποιαδήποτε διάνοιξη δρόμου για πρόσβαση στην παραλία, αποφεύγεται η αλλαγή του τοπογραφικού ανάγλυφου, ήτοι η ισοπέδωση χαμηλών θινών, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε εκχέρσωση θέσεων εκρίζωση αμμοφίλων και λοιπών ειδών που αποικίζουν τις αμμώδεις ζώνες των παράκτιων τύπων οικοτόπων, ενώ περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή, η οποία θα παραπέμπει σε συνθήκες μόνιμη θεμελίωσης  καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος (π.χ. πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις) (ΥΑΔΔΠ/2017 ΦΕΚ  Β 1636 Παράρτημα Ι, ΙΙΙ, V)

 

 1. Οι ανωτέρω παραχωρήσεις αιγιαλού παραλίας υπόκεινται σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο και για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2971/2001).

 

 1. Η πράξη παραχώρησης δεν υποκαθιστά τις τυχόν απαιτούμενες από άλλες διατάξεις (πολεοδομικές κ.λπ.) άδειες ( άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 2971/2001).

 

 1. Όποιος χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδίδεται κατά παράβαση του νόμου 2971/2001 επιφέρει στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθμένα, την ζώνη λιμένα, την μεγάλη λίμνη, πλεύσιμο ποταμό, όχθη ή παρόχθια ζώνη μεγάλης λίμνης ή πλεύσιμου ποταμού οποιαδήποτε μεταβολή με την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους ή του πυθμένα με την λήψη χώματος, λίθων ή άμμου ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο, ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτό επήλθε ζημιά σε οποιονδήποτε, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με τα πρόστιμα που επιβάλλονται διοικητικά σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994.

 

 1. Το έννομο συμφέρον του Δήμου προέρχεται από τον Νόμο, με πιο πρόσφατη την Υπουργική Απόφαση ΥΑΔΔΠ/2017 ΦΕΚ Β 1636, όπου ρητώς ορίζεται ότι: « ..Λόγω της οικολογικής αξίας των περιοχών αυτών, να υπάρχει μέριμνα από τον Δήμο και τον παραχωρησιούχο για την αποφυγή της αισθητικής υποβάθμισης και αλλοίωσης του περιβάλλοντος, την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών..».

     

 1. Για την πληρότητα των ανωτέρω, επισυνάπτω:

► Φωτογραφίες με τις εργασίες από το ως ακίνητο, στις οποίες εμφαίνονται και σακιά με τσιμέντο, έτοιμο προς χρήση.

► Δημοσίευμα σχετικό του ηλεκτρονικού τύπου με φωτογραφικό υλικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παρακαλώ όπως μου γνωστοποιήσετε:

 

α) Αν διαχειρίζεστε ή εκμεταλλεύεστε με οποιονδήποτε τρόπο ακίνητο κυριότητας σας στην θέση – παραλία «Μύλος» ή «Τσονάκια» στην τοπική κοινότητα Αγίου Νικήτα του Δήμου Λευκάδας.

Ποιος είναι ο ακριβής προσδιορισμός των ορίων του και η συνολική του έκταση.

 

β) Αν έχετε μισθώσει ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο παραχωρήσει την χρήση ακινήτου ή μέρος αυτού με ακριβή προσδιορισμό των ορίων και της εκτάσεως αυτού στη ως άνω θέση, σε όμορους ιδιοκτήτες ή τρίτους καθώς και τον σκοπό, την διάρκεια, τους όρους χρήσης και το μίσθωμα ή αντάλλαγμα της παραχώρησης αυτής.

Σε περίπτωση κατάφασης της παραχώρησης χρήσης του εν λόγω ακινήτου,

ΖΗΤΩ την ΑΜΕΣΗ

μονομερή από πλευράς σας, ανάκληση της τυχόν παραχώρησης

για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

 

                                                                                                  Με εκτίμηση

                                                                                          Ο Δήμαρχος Λευκάδας 

                                                                                     

                                                                                     Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

      ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

      Ταχ. Δ/νση :     Διοικητήριο

Ταχ. Κώδικας: 31100, Λευκάδα

Τηλέφωνα:      2645360511

Fax:                 2645360510

Ε-mail:           info@lefkada.gov.gr

kondra25514@gmail.com

 

                      Λευκάδα 12/7/2018

     Αριθ. Πρωτ.: 14200

 

Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

         (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.)

         Υπ’ όψιν  κ. Τερζάκη Γεωργίου

         Βουλής 7

         Τ.Κ. 10526

 

       Κοιν.: Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας

                          Δαίρπφελδ 10.

                          Λευκάδα

 

 

         ΘΕΜΑ: Μίσθωση ακινήτου στη θέση “Μύλος” Αγ. Νικήτα Λευκάδας.

       ΣΧΕΤ:  Το με Αρ. Πρωτ. 10587/29-5-2018 έγγραφό μας.

 

Με το ως άνω σχετικό έγγραφό μας, από τις 29 Μαΐου 2018, εκφράσαμε τη κατηγορηματική διαφωνία μας για την εκμίσθωση ακινήτου σας στη θέση «Μύλος» Τ.Κ Αγίου Νικήτα Λευκάδας επειδή, όπως αναφέραμε:

«1.  H παραλία – θέση «Μύλος» ή «Τσονάκια», είναι σπάνιας οικολογικής αξίας, αποτελούμενη από αμμοθινικό τύπου οικότοπο, χαμηλών θινών, αποικιζόμενα από σειρά ειδών αμμόφιλων, μεταξύ αυτών και ο επονομαζόμενος «Κρίνος της θάλασσας», ο οποίος έχει καταγραφεί σε 34 περιοχές του δικτύου Natura και συγκαταλέγεται στην κατηγορία «Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας», επιλεγόμενη από θαλάσσιες χελώνες για την επώαση των αυγών τους.

       Μέχρι και σήμερα δεν έχει χαραχτεί δρόμος πρόσβασης σε αυτήν με αυτοκίνητο και κατά συνέπεια δεν είναι νόμιμα υφιστάμενος και δεν δύναται να χαραχτεί άνευ ανεπανόρθωτης βλάβης του οικοτόπου.

  ……    

 1. Η τυχόν παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του Ν. 4467/2017 και των άρθρων 2, 7, 15 και 31 του Ν. 2971/2001., ενώ η όποια παραχώρηση γίνεται υπό το πρίσμα της προστασίας των ακτών και της προστασίας του οικοσυστήματος των παράκτιων ζωνών, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό παραχώρηση συγκεκριμένου τμήματος του αιγιαλού, παραλίας και δεν παραβλάπτεται ή κατά προορισμό χρήση του ως κοινόχρηστού αγαθού. (ΥΑΔΔΠ/2017 ΦΕΚ Β 1636)
 2. Απλή χρήση του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού και της παραλίας είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στην φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους ( άρθρο 13 παρ 1 του Ν. 2971/2001).
 3. Η τυχόν παραχώρηση για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας επιτρέπεται σε θέσεις όπου, εφόσον υπάρχει δρόμος πρόσβασης σε αυτές, θα είναι νόμιμα υφιστάμενος, ενώ απαγορεύεται επί των αμμοθινών, οποιαδήποτε διάνοιξη δρόμου για πρόσβαση στην παραλία, αποφεύγεται η αλλαγή του τοπογραφικού ανάγλυφου, ήτοι η ισοπέδωση χαμηλών θινών, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε εκχέρσωση θέσεων εκρίζωση αμμοφίλων και λοιπών ειδών που αποικίζουν τις αμμώδεις ζώνες των παράκτιων τύπων οικοτόπων, ενώ περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή, η οποία θα παραπέμπει σε συνθήκες μόνιμη θεμελίωσης  καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος (π.χ. πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις) (ΥΑΔΔΠ/2017 ΦΕΚ  Β 1636 Παράρτημα Ι, ΙΙΙ, V)
 4. Οι ανωτέρω παραχωρήσεις αιγιαλού παραλίας υπόκεινται σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο και για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2971/2001).

       ….

 1. Το έννομο συμφέρον του Δήμου προέρχεται από τον Νόμο, με πιο πρόσφατη την Υπουργική Απόφαση ΥΑΔΔΠ/2017 ΦΕΚ Β 1636, όπου ρητώς ορίζεται ότι: « ..Λόγω της οικολογικής αξίας των περιοχών αυτών, να υπάρχει μέριμνα από τον Δήμο και τον παραχωρησιούχο για την αποφυγή της αισθητικής υποβάθμισης και αλλοίωσης του περιβάλλοντος, την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών..».»

     

Για τους ανωτέρω λόγους ζητήσαμε «…  την ΑΜΕΣΗ μονομερή από πλευράς σας, ανάκληση της τυχόν παραχώρησης για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.»

  

Σημειώνουμε κατ’ αρχήν, ότι απάντηση στο ανωτέρω έγγραφό μας, ουδέποτε λάβαμε.

Επιπροσθέτως σας υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος μας ουδέποτε πρότεινε την εκμετάλλευση της παραλίας στη θέση «Μύλος» μέσω δημοπρασίας στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, γιατί στόχος και καθήκον μας ήταν και είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε χθες ότι, παρά τις εύλογες και έντονες αντιρρήσεις μας προχωρήσατε στην εκμίσθωση παλαιού αιγιαλού και κατά συνέπεια η Κτηματική Υπηρεσία στην εκμίσθωση αιγιαλού – παραλίας για την ανάπτυξη ομπρελών – ξαπλωστρών.

       Σας εκφράζουμε για άλλη μια φορά την κατηγορηματική διαφωνία μας.

Η άποψή μας είναι ότι δεν μπορεί όλα να υποτάσσονται στη λογική του κέρδους. Δυστυχώς, με τέτοιες παρεμβάσεις, μια παρθένα παραλία οδεύει παρά τη θέλησή μας στην αλλοίωση και στην καταστροφή.

Οι μισθωτές, όπως σας καταγγείλαμε με το ως άνω σχετικό, επιχείρησαν να αλλοιώσουν το φυσικό περιβάλλον με ισοπέδωση έκτασης (για κατασκευή καντίνας;). Απετράπη με άμεση πολεοδομική επέμβαση του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μας είναι αδύνατον να τηρήσουμε την καθαριότητα στο χώρο της παραλίας λόγω έλλειψης δρόμου, τον οποίο και δεν επιθυμούμε να διανοίξουμε.

Σας ζητούμε, εκ νέου, να ανακαλέσετε τις αποφάσεις σας για εκμίσθωση παλαιού αιγιαλού και κατά συνέπεια του αιγιαλού και της παραλίας.

       Οφείλουμε όλοι μας να διατηρήσουμε αναλλοίωτο το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή «Μύλος» του Αγίου Νικήτα.

                                                                                         

                                                                                                     Με εκτίμηση

                                                                            Ο Δήμαρχος Λευκάδας 

                                                                                    

                                                                     Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

Most Popular