Site icon Lefkas News

Δελτίο τύπου σχετικά με την πρόσφατη πρόταση του  υπουργείου  Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο.

Εν όψει της ψήφισης του νέου σχεδίου νόμου “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.”, η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Λευκάδας της Νέας Δημοκρατίας ( Δ.Ε.Ε.Π Ν.Δ )  χαιρετίζει θετικά την προσπάθεια της Κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί για πρώτη φορά σοβαρά και υπεύθυνα ο παράγοντας “Περιβάλλον”.

Με ουσιαστικές παρεμβάσεις δια του νέου σχεδίου νόμου ,βελτιώνονται, απλοποιούνται και μειώνονται οι χρόνοι περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση έργων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, διευκολύνεται η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( ΑΠΕ) με συνέπεια τον πολλαπλασιασμό του επενδυτικού ενδιαφέροντος  και των αντισταθμιστικών οφελών των Δήμων στα διοικητικά όρια των ευρίσκονται, βελτιώνεται η διαχείριση των προστατευομένων περιοχών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με κεντρικό σχεδιασμό αλλά και εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών, τόσο στην έκφραση γνώμης, όσο και στις συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση για ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

 

Επιπρόσθετα, δημιουργείται ένας ισχυρός Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων από  τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με συμμετοχή όλων των Δήμων της Περιφέρειας μας σε ποσοστό 60% και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε ποσοστό 40%.

Σκοπός του νέου φορέα είναι η αποτελεσματική και ταχύτερη διαχείριση των απορριμμάτων ένεκα της μέχρι και σήμερα δυσμενούς θέσης των νησιών μας στον τομέα της διαχείρισης,  της απειλής προστίμων από την ΕΕ για την κατάσταση ιδίως στην Κέρκυρα και στην Ζάκυνθο και λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα νησί μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες ανάγκες της νέας τεχνολογίας, των επενδύσεων, των απαιτήσεων της νομοθεσίας και των εθνικών δεσμευτικών στόχων για σύγχρονη διαχείριση.

Επισημάνουμε ότι η Κυβέρνηση  στηρίζει τη προγραμματική σύμβαση μεταξύ των Δήμων Λευκάδας , Μεγανησίου και Ακτίου Βόνιτσας , στην βάση της οποίας έχει γίνει η χρηματοδότηση των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων σε αυτούς τους Δήμους με ειδική πρόβλεψη στο νομοσχέδιο που θα διασφαλίζει απόλυτα αυτή τη συμφωνία ενώ ιδιαίτερα σημαντική εμφανίζεται η αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος, ο οποίος δυνάμει του άρθρου 83, δύναται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να λάβει με απόφασή του οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο για την επίλυση προβλήματος που μπορεί να εμφανιστεί στη διαχείριση στερεών αποβλήτων περιλαμβανομένης και της μεταφοράς των σε μία ή περισσότερες νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων .

 

Σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα η Κυβέρνηση δείχνει για άλλη μια φορά την έγκαιρη και έγκυρη αποτελεσματικότητά της με ένα νομοσχέδιο “τομή” το οποίο αντιμετωπίζει σωρευμένες παθογένειες και παράλληλα δημιουργεί δομές για αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και ευκαιρίες επενδυτικών δραστηριοτήτων.

 

Η χώρα μας μετά από μια περίοδο μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης και επενδυτικής απραξίας αποδεδειγμένα κινείται πλέον σε τροχιά ανάπτυξης με ισχυρά θεμέλια και κύριο γνώμονα την εκπλήρωση όλων των στόχων που έχουν τεθεί με το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της  Νέας Δημοκρατίας.

 

Η εγγύηση στην πορεία αυτή είναι

 ο Πρωθυπουργός  της Ελλάδας  Κυριάκος Μητσοτάκης .

 

 

Από την Δ.Ε.Ε.Π Λευκάδας της Νέας Δημοκρατίας.

 

Exit mobile version