Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΔελτίο Τύπου για την αποπεράτωση του δημοτικού θεάτρου Λευκάδας προυπολογισμού 6.450.000,00 ευρώ

Δελτίο Τύπου για την αποπεράτωση του δημοτικού θεάτρου Λευκάδας προυπολογισμού 6.450.000,00 ευρώ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Η Λευκάδα αποκτά πολιτιστικό τοπόσημο αντάξιο της ιστορίας και του πολιτισμού της».

Ο δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με την ΙΟΝΙΟ Τεχνική ΑΕ, ανάδοχο του έργου:«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με αρχικό προϋπολογισμό 6.450.000,00€  (ποσό σύμβασης 5.724.152,86€) ,και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της ΠΙΝ.

Έπειτα από 20 περίπου χρόνια στασιμότητας, ξεκινούν οι εργασίες ολοκλήρωσης του δημοτικού θεάτρου Λευκάδας, της κατασκευής του ανοιχτού θεάτρου, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου του.

Η σύμβαση προβλέπει την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του κλειστού θεάτρου, δυναμικότητας 452 θεατών, και την ολοκλήρωση και συμπλήρωση των εργασιών του περιβάλλοντα χώρου συνολικά. Η συνολική έκταση του προς διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, συμπεριλαμβανομένου και του ανοιχτού θεάτρου, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 7.000τμ και του χώρου στάθμευσης σε 4250τμ, χωρητικότητας 170 οχημάτων. Η χωρητικότητα του ανοιχτού θεάτρου θα είναι 848 άτομα, με δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετων εκατό (100) θέσεων στις πλάγιες απολήξεις της κερκίδας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού του ανοιχτού θεάτρου προβλέπεται η διαμόρφωση επιπλέον WC στο υπόγειο του κτιριακού συγκροτήματος, συνολικού εμβαδού 57τμ.

Πιο συγκεκριμένα το σύνολο των εργασιών μπορεί να διακριθεί στις υποενότητες που αφορούν:

Αποπεράτωση κλειστού θεάτρου

Περιλαμβάνονται οι υπολειπόμενες οικοδομικές εργασίες καθώς και εργασίες που προέκυψαν από τη φθορά λόγω μη χρήσης του χώρου, καθώς και οι τοπικού χαρακτήρα ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού που προτείνονται στην μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικού θεάτρου Λευκάδας.

Κατασκευή ανοιχτού θεάτρου

Στη δυτική πλευρά του κλειστού θεάτρου, προβλέπεται η κατασκευή του ανοιχτού θεάτρου, το οποίο αποτελείται από το αμφιθεατρικό τμήμα των θεατών (κερκίδα εμβαδού 735τμ) και της σκηνής (εμβαδού 180τμ). Η είσοδος στο ανοιχτό θέατρο θα γίνεται από την νότια πλευρά (προς την πόλη), ενώ στη δυτική πλευρά (πίσω από τις κερκίδες), θα γειτνιάζει με το χώρο στάθμευσης. Το θέατρο θα είναι πλήρως προσβάσιμο από άτομα ΑΜΕΑ. Για τις ανάγκες των εκδηλώσεων θα εξυπηρετείται από τα καμαρίνια του κλειστού θεάτρου μέσω υφιστάμενης θύρας, ενώ οι θεατές θα εξυπηρετούνται από WC που πρόκειται να διαμορφωθούν στο υπόγειο του κτιρίου του θεάτρου.

Αποπεράτωση περιβάλλοντα χώρου

Η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντα χώρου παρουσιάζει ανά τμήματα διαφορετικό βαθμό ολοκλήρωσης. Μόνο ένα μικρό τμήμα του έχει ολοκληρωθεί και δεν συμπεριλαμβάνεται στις παρούσες εργασίες, ενώ αντίθετα η μεγαλύτερη έκτασή του είναι είτε εντελώς αδιαμόρφωτη, είτε ημιτελής, είτε χρήζει επισκευής από σεισμό, είτε έχει καταλειφθεί με ασύμβατες κατασκευές που πρέπει να απομακρυνθούν. Θα ολοκληρωθεί ο περιβάλλοντας χώρος, τόσο των αδιαμόρφωτων τμημάτων, όσο και των μερικώς διαμορφωμένων μέσα από μια ενιαία αισθητική προσέγγιση, σύμφωνα με τις σημερινές προδιαγραφές προσπέλασης ατόμων με ειδικές κινητικές ανάγκες και με ταυτόχρονη κατασκευή – ένταξη του ανοιχτού θεάτρου. Σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται ηλεκτροφωτισμός, κατασκευή ομβρίων και άρδευση που αναλύονται στην τεχνική περιγραφή των Η/Μ.

Πρόκειται για την υλοποίηση της καθολικής απαίτησης της κοινωνίας της Λευκάδας, ώστε το δημοτικό θέατρο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό, την παράδοση και την ψυχαγωγία των κατοίκων μας και όχι μόνο.                                                                                     ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Most Popular