Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΔήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Η περιβαλλοντική μας πολιτική και ευαισθησία για το...

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Η περιβαλλοντική μας πολιτική και ευαισθησία για το ιδιαίτερο οικοσύστημα του δήμου μας υλοποιείται».

Υπογράφτηκε από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιανίδη στις 23/11/21, η απόφαση ένταξης του έργου «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στην Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ προϋπολογισμού 2.768.105,12€ (ΑΔΑ: 969Ψ4653ΠΓ-Υ1Υ)

Πρόκειται για έργα ήπιας παρέμβασης στο λιμνοθαλάσσιο περιβάλλον, όπου θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης της ιχθυοπανίδας και θα αναδειχθεί το πλούσιο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας.

Ειδικότερα προβλέπονται:

  • Χωματουργικά έργα για την διάνοιξη καναλιών στη λιμνοθάλασσα.
  • Θυροφράγματα και κατασκευές εισόδου-εξόδου νερού στο διβάρι.
  • Ιχθυοσυλληπτική μονάδα μετά του οικισμού αυτής και πρόσβαση από τον οικισμό προς αυτή.
  • Ανακατασκευή εισόδων γλυκού νερού στην λιμνοθάλασσα.
  • Ξύλινες προβλήτες.
  • Εξέδρες με όργανα μετρήσεων των φυσικών και χημικών (Φ/Χ) παραμέτρων.
  • Κατασκευή περίκλειστου για διατήρηση νεαρών ιχθυδίων προς πάχυνση και χώρου διατήρησης υπομεγεθών ψαριών.
  • Φωτοβολταϊκό σύστημα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, που θα τοποθετηθεί επί της στέγης του οικισμού της ιχθυοσυλληπτικής μονάδος.

Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων, διασφαλίζεται η περιβαλλοντική ισορροπία, προστατεύεται το φυσικό κάλλος, και αξιοποιείται περαιτέρω η ιχθυοκομική παραγωγή. Επιπλέον, με την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, αναβαθμίζεται το τουριστικό προϊόν και η αισθητική αξία της περιοχής παρέμβασης, η οποία γίνεται ελκυστικότερη για κατοίκους και επισκέπτες.

Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλλαν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο είχε σοβαρές απαιτήσεις σε επίπεδο μελετών, αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων μονομελών και συλλογικών οργάνων. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Δημήτρη Παπαγιανίδη για την αναγνώριση της σημαντικότητας της παρέμβασης, και την ένταξη της πράξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουργείου.

Ο Δήμαρχος Λευκάδας δήλωσε: Το οραματιστήκαμε, το μελετήσαμε από την αρχή, το υποβάλαμε και το εντάξαμε. Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σήμερα έχουμε την έγκριση αυτού του μεγάλου έργου και την χρηματοδότηση του. Είμαστε ο δεύτερος δήμος της Ελλάδας που πρόταση του εντάσσεται στο εν λόγω πρόγραμμα.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

 

Most Popular