Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΔήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Ένα βήμα πριν την υπογραφή της σύμβασης για...

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Ένα βήμα πριν την υπογραφή της σύμβασης για τις παρεμβάσεις ύψους 2.540.000,00€ στον Αυλαίμωνα».

Στην Οικονομική Επιτροπή της Τρίτης, 4/7/2023, εγκρίθηκαν τα πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αυλαίμωνα» Α/Α 1 της πράξης 5067652, με  προϋπολογισμό 2.540.000,00€, και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, θα κατασκευασθεί κεντρικό κανάλι μήκους περίπου 5,6 χλμ, με τις διακλαδώσεις του, και κανάλι μήκους 3,8 χλμ περιμετρικό και προς το ανατολικό όριο του Αυλαίμωνα. Το συνολικό μήκος των καναλιών θα ανέρχεται σε περίπου 9,4 χλμ.

Επιπλέον, θα ανακατασκευασθούν οι ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις και σε απόσταση 20μ θα τοποθετηθεί  μικρός οικισμός, επί πασσάλων, ώστε να αναδεικνύεται ο παραδοσιακός χαρακτήρας, όπου θα διαμένουν οι φύλακες-αλιείς. Οι ενεργειακές ανάγκες θα καλυφθούν από φωτοβολταϊκό σύστημα που θα εγκατασταθεί στην στέγη του οικισμού. Συνάμα, θα κατασκευαστούν δύο προβλήτες για τις ανάγκες ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών (πριάρια) και τρεις εξέδρες με όργανα μετρήσεων. Άλλες ήπιες παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνουν την ανακατασκευή εισόδων γλυκού νερού στον Αυλαίμωνα, κατασκευή περίκλειστου για την διατήρηση  των νεαρών ιχθυδίων προς πάχυνση, καθώς και χώρος δια τήρησης υπομεγεθών ψαριών για διαχείμαση.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός αναφέρει: «Επενδύουμε στον πρωτογενή τομέα κάνοντας τον Αυλαίμωνα να ξαναπαράξει ψάρια όπως τον ήξεραν οι παλιοί Λευκαδίτες. Με την έγκριση των πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, είμαστε ένα βήμα πριν την υπογραφή της σύμβασης και την  έναρξη των εργασιών στο μοναδικό λιμνοθαλάσσιο περιβάλλον του Αυλαίμωνα».

                                                                                    ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Most Popular