Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΔήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Με την λειτουργική αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου, και...

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Με την λειτουργική αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου, και σε συνδυασμό με την αποπεράτωση των θεάτρων, η Λευκάδα αποκτά πλέον το πολιτιστικό της τοπόσημο».

Ο δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με την DIALETI ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, ανάδοχο του έργου: «Εκσυγχρονισμός, ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις αξιοποίησης ΑΠΕ στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Λευκάδας», με αρχικό προϋπολογισμό 1.690.000,00€ με ΦΠΑ, (ποσό σύμβασης 1.474.717,95€ με ΦΠΑ), και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τις κάτωθι παρεμβάσεις:
• Αντικατάσταση ψευδοροφών
• Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων
• Αντικατάσταση και προσθήκη θυρών σε κρίσιμα σημεία
• Αντικατάσταση στους χώρους υγιεινής όλων των θυρών, πλακιδίων, υποδοχέων λόγω φθοράς. Τοποθέτηση στεγνωτήρων χεριών και λοιπού εξοπλισμού υγιεινής. Εργασίες στο WC ΑμεΑ για πλήρη συμμόρφωσή του με τους ισχύοντες κανονισμούς
• Επισκευή των μαρμάρινων δαπέδων
• Αντικατάσταση της υγρομόνωσης στο δώμα λόγω φθοράς της παλαιάς
• Κατασκευή του κυλικείου
• Συνολικός χρωματισμός των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών μετά την αντικατάσταση των κουφωμάτων και των ψευδοροφών
• Αντικατάσταση μαρμάρων στην είσοδο του κτιρίου λόγω καταστροφών και εκσυγχρονισμός αυτής μετά και την τοποθέτηση του αναβατορίου ΑΜΕΑ
• Εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ στην κεντρική είσοδο του κτιρίου και στην σκάλα της Πινακοθήκης
• Αλλαγή του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) με νέο με συγχρόνους διακόπτες
• Αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης- ψύξης (νέος κλιματισμός)
• Αντικατάσταση του συστήματος εξαερισμού (νέος εξαερισμός)
• Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων
• Αυτοματισμός φωτισμού και κλιματισμού
• Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
• Αντικατάσταση Ανελκυστήρα
• Τοποθέτηση φορτιστών αυτοκινήτων
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις και ο προγραμματισμένος εκσυγχρονισμός του κτιρίου θα το κάνουν πιο λειτουργικό, εύχρηστο, σύγχρονο και ασφαλές για τους χρήστες. Ιδιαίτερη μέριμνα, υπάρχει για τους επισκέπτες με κινητικά προβλήματα, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο. Ενώ θα διατηρηθούν τα μοναδικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, ταυτόχρονα θα είναι συμβατό με τις προδιαγραφές για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπλέον, για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος το έργο αυτό θα συμβάλλει στη επίτευξη του στόχου που είχε θέσει ο Δήμος Λευκάδας με τη συμμετοχή του στο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια», για την μείωση των εκπομπών CO2 στο έδαφός του κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός ανέφερε: «Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό τις παρεμβάσεις μας στο πολιτιστικό κτιριακό απόθεμα του δήμου μας, έτσι ώστε να αποκτήσει η Λευκάδα μας υποδομές αντάξιες της ιστορίας και του πολιτισμού της».

            ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Most Popular