Αναρτήθηκαν στο site  του Δήμου Λευκάδας και στον πίνακα ανακοινώσεων οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και τον βρεφικό σταθμό.

0
299

 

Ενημερώνουμε τους γονείς, οι οποίοι κατάθεσαν αίτηση για τις εγγραφές νηπίων –βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και Βρεφονηπιακό Σταθμό Λευκάδας, περιόδου 2020-2021, ότι οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης έχουν αναρτηθεί  στο site  του Δήμου Λευκάδας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης  και εγγραφής των νηπίων-βρεφών θα προκύψουν  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά  τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΕΕΤΑΑ ΑΕ .

Δίνεται η δυνατότητα  στους ενδιαφερόμενους να απευθύνονται στην επιτροπή  αξιολόγησης  από  18/08/2020 έως 26/08/2020, εργάσιμες μέρες και ώρες για παροχή διευκρινήσεων.

 

 

Από το Δήμο Λευκάδας